Fundusze Unijne 2014-2020 dla Powiatowych Urzędów Pracy

Serdecznie zapraszamy do udziału w nowym szkoleniu Fundusze Unijne 2014-2020 dla Powiatowych Urzędów Pracy. Szkolenie kierujemy do dyrektorów, kierowników urzędów pracy zainteresowanych tematyką pieniędzy unijnych, ale także do pracowników bezpośrednio zajmujących się lub planujących zajmować się funduszami europejskimi w Państwa urzędzie.

Szkolenie trwające 8h odbędzie się 20 listopada 2015 r. w Warszawie, Centrum Konferencyjne Golden Floor (wieżowiec Millenium Plaza) Al. Jerozolimskie 123A

Na szkoleniu uczestnicy/czki zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi m.in.:

 • możliwości dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego,
 • zasad wsparcia i możliwości pozyskania, a także rozliczania funduszy unijnych przez powiatowe urzędy pracy,
 • pracy w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA www.sowa.efs.gov.pl
 • możliwości otrzymania dofinansowania na aktywizację zawodową i poprawę sytuacji na rynku pracy osób młodych, osób bezrobotnych, innowacje społeczne, zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej.

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe m.in.: sporządzony podczas warsztatów wniosek o dofinansowanie, niezbędne akty prawne oraz dokumentacja konkursowa),
 • nielimitowany dostęp do zamkniętej i płatnej BAZY WIEDZY – aktualnych informacji zw. z tematyką szkolenia wspierających dalsze samodzielne uczenie
 • przerwę kawową,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Więcej informacji w tym program znajdują się na stronie:
http://inkubatorprogress.pl/?page_id=1864