Fundusze Unijne 2014-2020 dla edukacji

Zapraszamy do udziału w nowym szkoleniu Fundusze Unijne 2014-2020 dla edukacji. Szkolenie kierujemy do dyrektorów szkół, pedagogów, nauczycieli zainteresowanych tematyką pieniędzy unijnych, ale także do pracowników bezpośrednio zajmujących się lub planujących zajmować się funduszami europejskimi w Państwa szkole.

Szkolenie trwające 8h odbędzie się 16 grudnia 2015 r. w Warszawie, Centrum Konferencyjne Golden Floor (wieżowiec Millenium Plaza) Al. Jerozolimskie 123A

Na szkoleniu uczestnicy/czki zostaną zapoznani z zagadnieniami dotyczącymi m.in.:

 • możliwości dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój i Regionalnego Programu Operacyjnego,
 • zasad wsparcia i możliwości pozyskania, a także rozliczania funduszy unijnych przez powiatowe urzędy pracy,
 • pracy w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych SOWA www.sowa.efs.gov.pl
 • możliwości otrzymania dofinansowania m.in. na indywidualizację nauczania i wychowania, szkolenia dla nauczycieli, szkolnictwo zawodowe, inwestowanie w edukację, zwiększenie powiązania systemu edukacji i umiejętności osób z potrzebami rynku pracy, zakup sprzętu ICT, budowanie kompetencji w zakresie matematyki, informatyki, nauk przyrodniczych.

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe m.in.: sporządzony podczas warsztatów wniosek o dofinansowanie, niezbędne akty prawne oraz dokumentacja konkursowa),
 • nielimitowany dostęp do zamkniętej i płatnej BAZY WIEDZY – aktualnych informacji zw. z tematyką szkolenia wspierających dalsze samodzielne uczenie
 • przerwę kawową,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Więcej informacji w tym program znajdują się na stronie:
http://inkubatorprogress.pl/?page_id=1875