22 dni szkoleń dla IZ RPO WL

W dniach 10.11 – 12.12.2016 r. przeprowadziliśmy na zlecenie Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie 22-dniowy cykl szkoleniowy pt. „Zamówienia publiczne w projektach współfinansowanych ze środków UE – zasada konkurencyjności”.

Szkolenie przeprowadzone i zorganizowane przez nasz Inkubator skierowane było do 11 grup szkoleniowych. Każde szkolenie trwało 2 dni. W szkoleniach wzięli udział potencjalni beneficjenci RPO WL na lata 2014-2020, w szczególności przedstawiciele jednostek samorządu terytorialnego, szkół, przedszkoli, przedsiębiorców. Łącznie było to 220 osób!

Szkolenie było prowadzone w formie krótkich wykładów z uwzględnieniem formy warsztatowej, łącznie z dyskusjami, ćwiczeniami oraz analizą konkretnych przypadków.

Dzięki szkoleniu uczestnicy/czki mieli możliwość zdobycia praktycznej wiedzy z udzielania zamówień publicznych w świetle znowelizowanej ustawy, oraz poszerzenia umiejętności stosowania zasady konkurencyjności w projektach finansowanych ze środków UE w Regionalnym Programie Operacyjnym 2014-2020.

Dziękujemy za liczny udział! Poniżej fotorelacja!