Cykl szkoleń dla WUP w Warszawie

Nie zwalniamy tempa. W poniedziałek rozpoczynamy cykl 6 szkoleń specjalistycznych pt. „Podstawowe zasady realizacji i rozliczania projektów finansowanych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego” na zlecenie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Warszawie.

Odwiedzimy Warszawę, Płock, Ostrołękę, Radom, Ciechanów i Siedlce. Przeszkolimy 105 osób!

Program szkolenia obejmuje m.in. moduły:

  • Określenie i omówienie obaw związanych z realizacją i rozliczaniem projektu
  • Zarządzanie projektem, jakość w projekcie europejskim
  • Warsztat – przegląd wybranych dokumentów programowych i zasad związanych z realizacją projektów
  • Kwalifikowalność – zasady ponoszenia i dokumentowania wydatków
  • Zasada konkurencyjności
  • Portal Baza Konkurencyjności
  • Podział obowiązków, ryzyka w projekcie
  • Obsługa i rozliczanie projektu w Systemie SL 2014
  • Co to jest wniosek o płatność, elementy
  • Zasada równości szans i niedyskryminacji oraz zasada równości kobiet i mężczyzn

 

mapa