Szkolenie SL2014 dla RPO WL

Zakończyliśmy kolejne szkolenie dla Instytucji Zarządzającej, tym razem dla Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. W ramach zlecenia zorganizowaliśmy i przeprowadziliśmy dla 7 grup maks. 20 osobowych szkolenie „Rozliczanie projektów dofinansowywanych z RPO WL na lata 2014-2020 z wykorzystaniem systemu SL2014”.  Szkolenie zostało przeprowadzone na platformie szkoleniowej systemu SL2014 z wykorzystaniem laptopów.

 

Program szkolenia obejmował m.in.:

1. Uprawnienia poszczególnych użytkowników SL2014, upoważnienia
2. Logowanie do systemu, przeglądarka internetowa, wtyczki, rozszerzenia, RAR/ZIP
3. Platforma ePUAP
4. Praca w systemie SL2014 krok po kroku.
5. Identyfikacja wniosku w systemie.
6. Obsługa modułów wniosków o płatność (sprawdzanie poprawności, złożenie wniosku, weryfikacja podpisu wniosku, zapis wniosku, wydruk wniosku, edycja wniosku, usuniecie wniosku, ponowne złożenie wniosku, potwierdzenie dostarczenia wniosku).
7. Obsługa modułu częściowego wniosku o płatność
8. Korespondencja i kontakt z opiekunem projektu.
9. Tworzenie i przesłanie harmonogramu płatności.
10. Monitorowanie uczestników projektu.
11. Zamówienia publiczne – analiza wytycznych i podstaw PZP
12. Zamówienia publiczne – wprowadzanie informacji o rozstrzygnięciu postepowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą.
13. Obsługa modułu baza personelu.