Szkolenie „Jak wygrywać przetargi i zapytania ofertowe?”

Od nowego sezonu szkoleniowego nasza oferta wzbogaciła się o nowe szkolenie pt. „Jak wygrywać przetargi i zapytania ofertowe?”.

Przetargi i zapytania ofertowe to pewnego rodzaju konkurs na najlepszą ofertę. Co zrobić, aby zwyciężyć nad konkurencją i wygrać przetarg lub zapytanie ofertowe? Jak zdobyć intratny kontrakt? Jak zdobywać zamówienia publiczne? Najlepiej rozpocząć od poznania Prawa Zamówień Publicznych oraz Rozporządzeń i Wytycznych regulujących te kwestie. Na szkoleniu robimy to w sposób przestępny, językiem biznesowym, nie prawniczym. Dzielimy się długoletnim doświadczeniem zdobytym u Zamawiających (ogłaszając zapytania/przetargi) oraz własnym startując w zapytaniach i przetargach.

Na szkolenie zapraszamy wykonawców i dostawców ubiegających się lub planujących ubiegać się o zamówienia publiczne, pracowników działów sprzedaży przygotowujących oferty do przetargów, inne osoby zainteresowane tematyką zamówień publicznych. Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście znowelizowanej ustawy PZP. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

Termin 21.09.2017 r. jest już potwierdzony! Zapraszamy do zgłoszeń.

Więcej informacji na podstronie: http://inkubatorprogress.pl/?page_id=2930