Szkolenia dla CKPŚ i CPE

Grono naszych Klientów powiększyło się o dwie duże instytucje publiczne!

Dla Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych (Lasy Państwowe) już w X zorganizujemy kompleksowo dwa szkolenia dwudniowe dot. m.in. systemu SL2014.

Natomiast dla Centrum Projektów Europejskich przeprowadzimy do IV 2018 r. 10 szkoleń dla pracowników Sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich (PIFE) na zlecenie Departamentu Promocji Funduszy Europejskich Ministerstwa Rozwoju. Sukces jest tym większy, że w przypadku CPE o naszym zwycięstwie decydowała przede wszystkim jakość – próbka szkolenia zaprezentowana przez nas w Warszawie.

Dobrego poniedziałku!