Program szkolenia

Zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia „Specjalista ds. funduszy unijnych 2014-2020″.

Każde szkolenie zaczynamy:
Początek szkolenia: 9:00
Czas trwania: 8h dydaktycznych

Kończymy:
Szkolenie kończy się teoretycznie w granicach godz: 15:30
Praktycznie kończymy, gdy odpowiemy na wszystkie pytania uczestników!

Wi-Fi i laptopy:
Na szkoleniu będziemy pracowali w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych. Jeśli chcesz napisać wniosek razem z nami, albo lubisz notować na komputerze, na szkolenie przynieś swojego laptopa.
Zapewniamy dostęp do internetu.

Cel zajęć:
Zapoznanie uczestników z zagadnieniem pozyskiwania funduszy europejskich w nowej perspektywie oraz nabycie umiejętności pracy w generatorze wniosków aplikacyjnych.

  

Łącznie 8h dydaktycznych

Rejestracja, kawa powitalna

Wprowadzenie. Badanie obaw i oczekiwań związanych ze szkoleniem

BLOK 1

I Polityka spójności po 2013 roku – informacje ogólne

 • Zasady funduszy europejskich, w tym zasada n+3
 • Budżet polityki spójności na lata 2014-2020 (alokacja finansowa, podział)
 • Rozporządzenia ogólne i rozporządzenia szczegółowe dla Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu Spójności,

II Krajowe uwarunkowania nowego okresu programowania

 • Założenia Umowy Partnerstwa,
 • Podstawowe założenia krajowych programów operacyjnych na lata 2014-2020,
 • Założenia regionalnych programów operacyjnych oraz regionalnych strategii innowacyjności,
 • Schemat instytucjonalny wdrażania funduszy europejskich

BLOK 2

III Omówienie, charakterystyka, porównanie informacji nt. nowych Programów Operacyjnych (PO, SZOP, Plany Działania, przegląd wytycznych)

 • PO Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014-2020
 • PO Polska Wschodnia 2014-2020
 • PO Polska Cyfrowa 2014-2020
 • PO Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
 • PO Inteligentny Rozwój 2014-2020
 • Regionalny Programy Operacyjny 2014-2020

BLOK 3

IV Aplikowanie o przyznanie dotacji dla projektów – studium przypadku, wybór programu operacyjnego – przygotowanie harmonogramu rzeczowego – finansowego i wniosku o dofinansowanie:

 • wymogi formalne,
 • dokumentacja projektowa,
 • kryteria oceny merytorycznej.

V Warsztat praktyczny Pomysł na dobry wniosek z funduszy UE

 • Opracowanie koncepcji założeń projektowych
 • Praca z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych (cz. opisowa, budżet, harmonogram)

Dyskusja i konsultacje

Pobierz: Infografika z programem szkolenia

WYMIAR GODZINOWY

BLOK 1 Rozpoczęcie 9.00, zakończenie 11.00 PRZERWA: 15 minut 11.00-11.15
BLOK 2 Rozpoczęcie 11.15, zakończenie 13.15 PRZERWA: 15 minut 13.15-13.30
BLOK 3 Rozpoczęcie 13.30, zakończenie 15.30

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!

Kontakt: szkolenia@inkubatorprogress.pl 661 884 278

Terminy szkoleń Formularz zgłoszeniowy Warunki uczestnictwa Opinie/Referencje Rabaty

 

Z naszych usług skorzystali: