Znak Jakości MSUES

Znak Jakości MSUESZ ogromną radością informujemy, że Inkubator Progress posiada Znak Jakości Małopolskich Standardów Usług Edukacyjno-Szkoleniowych (MSUES).

Certyfikat przyznawany jest instytucjom szkoleniowym, które realizują usługi szkoleniowe wysokiej jakości, zgodnie ze standardami wypracowanymi przez Centrum  Zapewnienia Jakości Kształcenia w Małopolsce.

Dzięki Znakowi Jakości MSUES, dołączyliśmy do grona instytucji, w których można realizować bony szkoleniowe, w ramach projektów dofinansowanych z funduszy europejskich.

Procedura weryfikacji instytucji szkoleniowych pod kątem zgodności składa się z czterech etapów:
1) samoocena
2) konsultacja
3) audyt zewnętrzny
4) monitorowanie jakości usług.

Audyt zewnętrzny prowadzony jest przez podmiot zewnętrzny, niezależny od audytowanej instytucji szkoleniowej. Jego celem jest uzyskanie obiektywnej i niezależnej oceny jakości usług edukacyjno – szkoleniowych świadczonych przez instytucję szkoleniową przy zastosowaniu wymagań zdefiniowanych w MSUES.

W trakcie audytu naszej firmy prowadzone były następujące działania:

  • badanie dokumentacji (programy szkoleń, materiały szkoleniowe, raporty z ewaluacji szkoleń, dokumenty opisujące funkcjonowanie jednostki, dokumentacja dotycząca kadry szkoleniowej),
  • wywiady indywidualne z członkami kadry zarządzającej,
  • wywiady grupowe i indywidualne z uczestnikami szkoleń i kadrą szkoleniową,
  • obserwacja zajęć,
  • obserwacja infrastruktury.

Znak jakości został przyznany na podstawie wyników audytu zewnętrznego przeprowadzonego w okresie 13,17.11.2014 r.

Audytowi podlegało 20 standardów jakości uporządkowanych w czterech grupach tematycznych: usługa edukacyjno-szkoleniowa, kompetencje i rozwój kadry szkoleniowej, infrastruktura, organizacja i obsługa klienta oraz zarządzanie instytucją szkoleniową.

Inkubator Progress spełnił wszystkie wyżej wymienione standardy.

Znak Jakości MSUES jest przyznawany na okres 3 lat przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Otrzymany certyfikat jest dla nas potwierdzeniem wysokich standardów, które stosujemy na każdym kroku naszej działalności szkoleniowej. Zachęcamy do współpracy z naszą instytucją!

 

Znak Jakości Inkubator Progress

Kontakt: szkolenia@inkubatorprogress.pl 504 864 154

Program szkolenia Formularz zgłoszeniowy Warunki uczestnictwa Opinie/Referencje Rabaty

Z naszych usług skorzystali: