Trenerzy

TrenerAnna Rozkosz –  trenerka biznesu. Posiada 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli/lek  MŚP, dla administracji publicznej oraz dla NGO. Koordynatorka projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Specjalizuje się w tematyce związanej z przygotowywaniem oraz rozliczaniem projektów unijnych.

Realizowała następujące projekty: PO IG działanie: 1.4  „Mechatroniczny projekt do ćwiczeń kończyny górnej”,  PO IŚ działanie: 7.2 „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, PO KL działanie 5.4 „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.  W ramach tego projektu opracowała poradnik dla doradczyń i doradców nieodpłatnej pomocy prawnej oraz przeszkoliła specjalistów w tym zakresie na terenie całego kraju.

 

gn

Joanna Gniady – z wykształcenia jest filologiem polskim oraz politologiem, specjalistą ds. funduszy europejskich. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu psychologicznego doradztwa zawodowego i personalnego. Ukończyła Kurs Trenerów Biznesu ODiTK.

Zawodowo od 2008 roku realizuje się w obszarze pozyskiwania grantów i dotacji z funduszy europejskich oraz realizacji projektów unijnych. Jest autorem i współautorem dziesiątek projektów unijnych, zarówno finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym wielomilionowych projektów dla szpitali i przedsiębiorców. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013, w tym projektów innowacyjnych oraz przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka. W swoim doświadczeniu może wykazać się projektami w ramach POKL, RPO, POIG, POIiŚ.

 

TrenerMirosław Ciołek – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej od 2006 roku. Na co dzień realizuje na UMCS jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”.

Aktualnie doktorant na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinasowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych w Lublinie projekty:  PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli oraz nieprawidłowości występujących w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Trener i doradca z 6-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych,  potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

 

 

Opinie i referencje uczestników szkoleń: http://inkubatorprogress.pl/?page_id=143

Zobacz mnie na GoldenLine

 

Program szkolenia Formularz zgłoszeniowy Warunki uczestnictwa Opinie/Referencje Rabaty