Trener

TrenerMirosław Ciołek – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej od 2006 roku. Na co dzień realizuje na UMCS jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”.

Aktualnie doktorant na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinasowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych w Lublinie projekty:  PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli oraz nieprawidłowości występujących w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Trener i doradca z 6-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych,  potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

Kontakt: 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Opinie i referencje uczestników szkoleń: http://inkubatorprogress.pl/?page_id=143

Zobacz mnie na GoldenLine

 

Program szkolenia Formularz zgłoszeniowy Warunki uczestnictwa Opinie/Referencje Rabaty