Trenerzy

TrenerMirosław Ciołek – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej od 2006 roku.

Aktualnie doktorant na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych w Lublinie projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na UMCS realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli oraz nieprawidłowości występujących w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Trener i doradca z 8-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

 

TrenerAnna Rozkosz –  trenerka biznesu. Posiada 5-letnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla przedstawicieli/lek  MŚP, dla administracji publicznej oraz dla NGO. Koordynatorka projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Specjalizuje się w tematyce związanej z przygotowywaniem oraz rozliczaniem projektów unijnych.

Realizowała następujące projekty: PO IG działanie: 1.4  „Mechatroniczny projekt do ćwiczeń kończyny górnej”,  PO IŚ działanie: 7.2 „Poprawa jakości powietrza i zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii”, PO KL działanie 5.4 „Opracowanie kompleksowych i trwałych mechanizmów wsparcia dla poradnictwa prawnego i obywatelskiego w Polsce”.  W ramach tego projektu opracowała poradnik dla doradczyń i doradców nieodpłatnej pomocy prawnej oraz przeszkoliła specjalistów w tym zakresie na terenie całego kraju.

 

gn

Joanna Gniady – z wykształcenia jest filologiem polskim oraz politologiem, specjalistą ds. funduszy europejskich. Jest również absolwentką studiów podyplomowych z zakresu psychologicznego doradztwa zawodowego i personalnego. Ukończyła Kurs Trenerów Biznesu ODiTK.

Zawodowo od 2008 roku realizuje się w obszarze pozyskiwania grantów i dotacji z funduszy europejskich oraz realizacji projektów unijnych. Jest autorem i współautorem dziesiątek projektów unijnych, zarówno finansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego Funduszu Społecznego, w tym wielomilionowych projektów dla szpitali i przedsiębiorców. Posiada doświadczenie w pozyskiwaniu i realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-2013, w tym projektów innowacyjnych oraz przygotowaniu, realizacji i rozliczaniu projektów finansowanych z Programu Operacyjnego  Innowacyjna Gospodarka. W swoim doświadczeniu może wykazać się projektami w ramach POKL, RPO, POIG, POIiŚ.

 

TrenerMarianna Zięba – Absolwentka Studiów Podyplomowych w zakresie menedżerskim oraz Studiów doktoranckich na Uniwersytecie Śląskim. W swojej pracy naukowej zajmuje  się wykorzystaniem funduszy unijnych na Śląsku, zmianami zachodzącymi  w tym regionie po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej oraz aktywnością śląskich samorządowców w pozyskiwaniu unijnych dotacji.

Współautorka książki i autorka publikacji. W ARiMR zatrudniona od kwietnia 2004 gdzie przeszła całą ścieżkę kariery zawodowej od Specjalisty, Starszego Specjalisty, Głównego Specjalisty, Kierownika Sekcji Działań Społecznych i Środowiskowych oraz Płatności Bezpośrednich  do Naczelnika Wydziału. Od początku pracy w ARiMR zajmuje się działaniami z zakresu  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich   2004-2006, PROW 2007 – 2013  i PROW 2014-2020 oraz płatnościami bezpośrednimi. Uczestniczka krajowych konferencji naukowych. Odznaczona medalem za zasługi dla rolnictwa przez  Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Agata Matuszewska –  absolwentka psychologii i pedagogiki na Uniwersytecie Łódzkim, Szkoły Coachów Akademii SET, przygotowującej do akredytacji ICF na poziomie Associate Certified Coach (ACC), a także Szkoły Trenerów KRT I stopnia. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wszelkich obszarów psychologicznego wzrostu, rozwoju i zwiększania efektywności zarówno w sferze zawodowej  jak i osobistej. W swojej dotychczasowej karierze przeprowadziła setki godzin szkoleń z zakresu zarządzania stresem, przywództwa, komunikacji i wystąpień publicznych. Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską na temat budowania wizerunku pracodawcy (employer branding). Stypendystka programu Erasmus, w ramach którego studiowała psychologię na Uniwersytecie w Orebro, w Szwecji.

Magdalena Bis – certyfikowany coach ICC, praktyk MBTI® (STEP I i II),  EQ-I 2.0®, Extended Disc®, psycholog i socjolog. Od 10 lat związana zawodowo z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, gdzie pracuje jako trener, doradca kariery, coach i wykładowca akademicki.

Pani Magdalena ukończyła Studium Treningu Grupowego,  Studium Psychoterapii Integratywnej oraz Studium Analizy Transakcyjnej. Ma wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń z zakresu wszelkich obszarów psychologicznego wzrostu, rozwoju i zwiększania efektywności zarówno w sferze zawodowej  jak i osobistej.

W swojej dotychczasowej karierze przeprowadziła setki godzin szkoleń z zakresu zarządzania stresem, przywództwa, budowania zespołu i komunikacji min. dla jst, urzędów oraz PGE, RUCH S.A., Komeko, Lukoil, Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina.

Marzena Bichta – psycholog z 15-letnim doświadczeniem w pracy  w obszarze edukacji, terapeuta w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniach (I i II stopnia), Certyfikowany praktyk MBTI® Myers Briggs Type Indicator® Step I i II, Trener Treningu Grupowego, Trener Grupowy, Certyfikowany praktyk The EQ – i 2.0®  (Model of Emotional Inteligence), certyfikowany praktyk Kids’ Skills – Dam Radę! – metoda pracy terapeutycznej z dzieckiem.

 

Opinie i referencje uczestników szkoleń: http://inkubatorprogress.pl/?page_id=143

Zobacz mnie na GoldenLine

 

Program szkolenia Formularz zgłoszeniowy Warunki uczestnictwa Opinie/Referencje Rabaty