FAQ Zasady działania

1. Na czym polega idea Inkubatora Przedsiębiorczości?

Fundacja udziela pomocy osobom fizycznym w spełnieniu marzenia o prowadzeniu własnej firmy.

Podpisując umowę nie rejestrujesz się w żadnym z urzędów. Osoby zainteresowane współpracą z FIP  podpisują umowę o prowadzenie  działu fundacji, w ramach której zobowiązują się prowadzić przedsięwzięcie o ustalonej przez siebie nazwie. Twoja działalność będzie funkcjonowała pod naszym NIP-em i REGON-em. Wszystkie rozliczenia prawne i urzędowe (ZUS,US) będą prowadzone przez nas.

W dokumentach podpisywanych z kontrahentami umieszczamy adnotację z nazwą Twojej firmy jako wykonawcy danej usługi. Promujesz swoją firmę pod własną marką. My dostarczamy do twojego „produktu-firmy” osobowość i wsparcie prawno-administacyjno-księgowe.

Każda umowa, którą chcesz podpisać ze swoim Kontrahentem musi być sprawdzona przez Inkubator w celu minimalizacji ryzyka wynikającego z jej zapisów, gdyż każda taka umowa jest zawierana pomiędzy Fundacją z Kontrahentem, a nie pomiędzy Tobą, a Twoim Kontrahentem.

2. Na czym polega prowadzenie firmy w Inkubatorze?
Prowadzenie firmy w Inkubatorze rozpoczyna się od zgłoszenia swojego pomysłu na swój biznes.  Po pozytywnej akceptacji podpisujemy umowę o prowadzenie działu fundacji oraz przeprowadzamy krótkie szkolenie.

Prowadzący firmę koncentruje się na „prowadzeniu firmy”, zaś faktury, umowy, rachunki wystawiane są przez Inkubator.
Jako właściciel firmy otrzymujesz dostęp do własnego subkonta bankowego. Zarobione pieniądze wypłacasz na postawie zawartej umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Wartość umowy zlecenia/o dzieło jest równa sumie zarobionych pieniędzy pomniejszonej o podatek dochodowy i ewentualne składki ZUS.

 3. Jakiego rodzaju działalność można prowadzić w Inkubatorze?
W ramach współpracy możesz realizować większość swoich pomysłów na prowadzenie firmy. Mogą to być np. agencje marketingowe, serwisy komputerowe, handel, biura projektowe, usługi fotograficzne, produkcja wyrobów, kursy językowe, szkolenia, sklepy.
W programie nie mogą wziąć udziału projekty obejmujące prowadzenie działalności regulowanej w rozumieniu ustawy o swobodzie działalności gospodarczej lub wymagającej uzyskania koncesji, zezwolenia lub licencji.
W przypadku działalności o podwyższonym stopniu ryzyka (np. prace na wysokościach) zobowiązany jesteś do zapewnienia we własnym zakresie stosownej polisy ubezpieczeniowej NNW.

4. Jakie są koszty prowadzenia firmy w ramach Inkubatora?
Szczegółowy cennik znajdziesz TUTAJ.

5. Ile czasu mogę prowadzić firmę i czy można zrezygnować wcześniej?
Umowa o prowadzenie firmy podpisywana jest na okres 36 miesięcy. w tym okresie masz możliwość zawieszenia prowadzenia działalności na 3 miesiące. Opłata zostaje wówczas zmniejszona do kwoty 50 zł/mc netto.
Jeżeli zdecydujesz się zrezygnować ze współpracy z Inkubatorem, wówczas masz możliwość wypowiedzenia umowy z zachowaniem miesięcznego okresu wypowiedzenia, bez żadnych konsekwencji finansowych.

6. Czy będąc właścicielem firmy w Inkubatorze mogę zatrudniać pracowników/praktykantów?
Tak, możesz zatrudniać osoby na umowę o dzieło lub zlecenia. W przypadku studentów, uczniów (osoby uczące się do 26 roku życia) jako pracodawca zostaniesz zobowiązany do pokrycia kosztu w postaci zaliczki na podatek dochodowy. W pozostałych przypadkach należy dodatkowo pokryć koszty związane z ubezpieczeniem ZUS.
Istnieje również możliwość podpisania umowy o organizację bezpłatnych praktyk.

7. Czy mogę podpisać umowę z Inkubatorem mimo, że mieszkam poza Lublinem?
Tak, umowę z Inkubatorem może podpisać każdy kto chciałby prowadzić działalność pod osobowością prawną Inkubatora. Wystarczy, że przyjedziesz do naszego oddziału podpisać umowę, kolejne zobowiązania wobec Inkubatora mogą odbywać się drogą online lub pocztą tradycyjną.

8. Czy pracując na etacie, mogę jednocześnie prowadzić własną działalność w ramach Inkubatora?
Tak, prowadząc firmę w Inkubatorze możesz jednocześnie pracować w innej firmie. Sam ustalasz swój czas i zakres pracy.

9. Czy działając w Inkubatorze mogę mieć nazwę swojej firmy, logo i własną stronę internetową?
Tak, konieczność posługiwania się danymi Inkubatora istnieje tylko przy wystawianiu faktur i podpisywaniu umów.

 

W przypadku innych pytań prosimy o kontakt e-mailowy lub telefoniczny.