Szkolenie indywidualne z funduszy unijnych 2014-2020

Przedstawiamy Państwu propozycję udziału w szkoleniu indywidualnym „Specjalista ds. funduszy unijnych 2014-2020”.

Przy organizacji szkolenia indywidualnego dopasowujemy się przede wszystkim do 4 elementów:

- program (diagnoza potrzeb, określenie oczekiwań Klienta, dowolne modyfikacje programu, w tym dostosowanie sposobu prowadzenia zajęć, rodzaju ćwiczeń)

- termin (ustalany indywidualnie)

- miejsce (np. biuro Inkubatora Progress w Lublinie, siedziba Klienta lub inne uzgodnione wspólnie)

- budżet (ustalany indywidualnie: możliwe przykładowe warianty:)

Pakiet 500 zł.
Pakiet 1000 zł.
Pakiet 1500 zł.
- udział 1 lub 2 osób - udział 3-4 osób - udział 5-20 osób
- biuro Inkubatora Progress w Lublinie - biuro Inkubatora Progress w Lublinie - siedziba klienta lub hotel w Lublinie, w innym mieście

Istnieje możliwość przeprowadzenia indywidualnych szkoleń w innych miastach w Polsce. W tym celu prosimy o kontakt z nami. Jesteśmy elastyczni. Ceny szkoleń indywidualnych poza Lublinem ustalane są indywidualnie w zależności od liczby osób, kosztu sali, dojazdu i noclegu.

Niewątpliwą przewagą szkoleń indywidualnych jest:

 • możliwość dostosowania szkolenia do specyfiki i aktualnych wyzwań organizacji
 • indywidualne dopasowanie szkolenia do rzeczywistych potrzeb
 • analiza programów operacyjnych pod kątem branży oraz pomysłu klienta
 • przygotowanie wniosku o dofinansowanie pod kątem pomysłu Klienta
 • jednorodność grupy i celów szkolenia
 • przykłady i case’y z branży a nawet obszaru działania firmy
 • interakcja z trenerem

Trener:

TrenerMirosław Ciołek – absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy pomocowych Unii Europejskiej od 2006 roku.

Aktualnie doktorant na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych w Lublinie projekty:  PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na UMCS realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy”. Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli oraz nieprawidłowości występujących w projektach współfinansowanych z funduszy strukturalnych.

Trener i doradca z 8-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych,  potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

Przykładowe cele szkolenia:

 • nabycie przez uczestników/czki wiedzy nt. możliwości pozyskania funduszy unijnych w okresie 2014-2020
 • poznanie struktury funduszy unijnych, instytucji wdrażających i zasad obowiązujących w nowej perspektywie
 • nabycie wiedzy nt. celów tematycznych Funduszy Europejskich określonych przez Komisję Europejską
 • poznanie założeń programów planowanych w Polsce na lata 2014-2020 wskazanych w programach
 • przekazanie wiedzy dot. nowych instrumentów terytorialnych i zmian w systemie finansowania, oceny wniosków i realizacji projektów
 • przekazanie praktycznych wskazówek na przykładzie projektów szkoleniowych, inwestycyjnych
 • nabycie umiejętności przygotowania wniosku, konstruowania budżetu projektu, harmonogramu oraz samodzielnej pracy w LSI/Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

Przykładowe korzyści dla uczestników/czek:

 • będziesz umiał/a szukać informacji o konkursach w nowej perspektywie finansowej
 • będziesz umiał/a poruszać się po dokumentach programowych i dzięki nim identyfikować z jakiego programu operacyjnego możesz sfinansować swój pomysł, przedsięwzięcie
 • będziesz umiał/a pracować w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych
 • nabędziesz umiejętność rozpoznania potencjału firmy/instytucji w wyścigu o środki unijne

Przykładowe moduły programu szkolenia:

 • Polityka spójności po 2013 roku – informacje ogólne
 • Krajowe uwarunkowania nowego okresu programowania
 • Omówienie, charakterystyka, porównanie informacji nt. nowych Programów Operacyjnych (PO, SZOP, Plany Działania, przegląd wytycznych)
 • Aplikowanie o przyznanie dotacji dla projektów – studium przypadku, wybór programu operacyjnego – przygotowanie harmonogramu rzeczowego – finansowego i wniosku o dofinansowanie
 • Warsztat praktyczny Pomysł na dobry wniosek z funduszy UE
 • Praca z Generatorem Wniosków Aplikacyjnych (cz. opisowa, budżet, harmonogram)

Przykładowe metody:

 • Wykład
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Warsztat – praca z generatorami wniosków!
 • Wymiana doświadczeń

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis)
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia
 • drukowane materiały szkoleniowe (w tym m.in. sporządzony podczas warsztatów wniosek o dofinansowanie, niezbędne akty prawne oraz dokumentacja konkursowa)
 • nielimitowany dostęp do zamkniętej i płatnej BAZY WIEDZY – aktualnych informacji zw. z tematyką szkolenia wspierających dalsze samodzielne uczenie
 • przerwę kawową
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00004/2018. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kontakt: szkolenia@inkubatorprogress.pl 661 884 278

Formularz zgłoszeniowy – szkolenie indywidualne Warunki uczestnictwa Opinie/Referencje

Z naszych usług skorzystali: