Szkolenie „System SL2014 – rozliczanie i realizacja projektów UE 2014-2020”

Terminy Miasto Miejsce Status
16.04.2018 r.
Szczecin Hotel Novotel Szczecin Centrum****, Al. 3 Maja 31, Szczecin Termin potwierdzony! Wolne miejsca! Zapraszamy.
17.04.2018 r.
Wrocław Ibis Styles Wrocław Centrum***, ul. Plac Konstytuacji 3 Maja nr 3, Wrocław Termin potwierdzony! Wolne miejsca! Zapraszamy.
21.05.2018 r.
Toruń Hotel Mercure Toruń Centrum****, ul. Kraszewskiego 1/3, Toruń Termin potwierdzony! Wolne miejsca! Zapraszamy.
25.05.2018 r.
Kraków Queen Boutique Hotel****, ul. Dietla 60, Kraków Termin potwierdzony! Wolne miejsca! Zapraszamy.

Cena szkolenia trwającego 8h: 399 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT)  (zobacz rabaty)

Trener: Mirosław Ciołek (sylwetka trenera)

Formularz zgłoszeniowy

SL2014 jest nowym systemem informatycznym służącym rozliczaniu projektów miękkich i twardych dofinansowanych z funduszy europejskich (wszystkie programy krajowe i regionalne). Zastąpił on tzw. Generatory Wniosków o Płatność. Jest to jedyne, najważniejsze narzędzie i dzięki jego sprawnej obsłudze projekt dofinansowany ze środków UE może być dobrze rozliczony i prowadzony bez ryzyka zwrotu dofinansowania i nałożenia korekt finansowych na podmiot.

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą wiedzieć:

– jak się sprawnie poruszać w systemie SL2014?

– kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia?

– do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?

– jak prowadzić korespondencję z opiekunem projektu, aby system był naszym sprzymierzeńcem?

– jakie są zmiany w zasadach kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć korekt?

– jakie są zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014?

– jakie są nowe zasady składania wniosków o płatność w systemie SL2014?

– jak wnioskować o zaliczkę, a jak o refundację?

– jak przygotowywać, gromadzić, opisywać, przechowywać dokumenty w systemie?

– co to jest nowy harmonogram płatności, baza personelu, baza zamówień?

– co to jest projekt partnerski, co wypełnia Partner Wiodący, co wypełniają Partnerzy

– ciekawostka: co widzi i jak wygląda SL2014 z perspektywy opiekuna projektu

 

Szkolenie kierujemy do osób zarządzających, kierowników i pracowników, głównych księgowych/skarbników, pracowników administracji publicznej i samorządowej (koordynatorów, kierowników projektów, specjalistów ds. projektów, księgowych).

 

PROGRAM SZKOLENIA (8h) SZCZECIN od 9.00 do 15.30, WROCŁAW od 8.00 do 14.30

Rejestracja

I Zagadnienia wstępne

– Uprawnienia poszczególnych użytkowników SL2014, upoważnienia

– Logowanie do systemu, przeglądarka internetowa, wtyczki, rozszerzenia, RAR/ZIP

– Platforma ePUAP

– Praca w systemie SL2014 krok po kroku

– Identyfikacja wniosku w systemie

 

II  Wnioski o płatność w SL2014 – warsztat praktyczny

– Obsługa modułów wniosków o płatność (sprawdzanie poprawności, złożenie wniosku, weryfikacja podpisu wniosku, zapis wniosku, wydruk wniosku, edycja wniosku, usunięcie wniosku, ponowne złożenie wniosku, potwierdzenie dostarczenia wniosku)

– Obsługa modułu częściowego wniosku o płatność

– Procedura wycofania wniosku

– Weryfikacja Wniosku o Płatność przez opiekuna

– Pogłębiona weryfikacja dokumentów w ramach składanych przez beneficjentów wniosków o płatność

– Korekta/y wniosku o płatność

– Rozliczanie projektu partnerskiego, obowiązki Lidera i Partnerów

 

III Inne funkcje SL2014 – warsztat praktyczny

– Korespondencja i kontakt z opiekunem projektu

– Tworzenie i przesłanie harmonogramu płatności

– Monitorowanie uczestników projektu

– Zamówienia publiczne – analiza wytycznych i podstaw PZP

– Zamówienia publiczne – wprowadzanie informacji o rozstrzygnięciu postepowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą

– Obsługa modułu baza personelu

– Monitorowanie postępu realizacji projektu

– Zakładka Dokumenty

– Ciekawostka: system Sl2014 z perspektywy opiekuna projektu

 

IV  Najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów

- Ćwiczenie umiejętności, testowanie wiedzy poznanej na szkoleniu

– Rozwiązywanie problemów w pracy z narzędziem

– Indywidualna praca trenera z zainteresowanymi uczestnikami/czkami

– Sesja pytań i odpowiedzi

 

Dyskusja i konsultacje z trenerem

 

Szkolenie przeprowadzi mgr Mirosław Ciołek, doktorant na Wydziale Politologii UMCS w Lublinie. Trener i ekspert funduszy europejskich z 9-letnim stażem. Na co dzień realizujący na uczelni wyższej jeden z największych projektów finansowanych ze środków Unii Europejskiej o wartości 22 mln. zł., a także pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

 

Cena szkolenia zawiera:

  • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
  • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
  • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
  • drukowane materiały szkoleniowe
  • przerwę kawową,
  • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00004/2018. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

Kontakt: szkolenia@inkubatorprogress.pl 661 884 278

Formularz zgłoszeniowy Warunki uczestnictwa Opinie/Referencje Rabaty

Z naszych usług skorzystali: