Inkubacja StartUp

Własna firma w Inkubatorze

Fundacja Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress udziela pomocy osobom fizycznym w spełnieniu marzenia o prowadzeniu własnej firmy. Od dzisiaj możesz zostać swoim szefem!

Podpisując umowę nie rejestrujesz się w żadnym z urzędów. Osoby zainteresowane współpracą z Inkubatorem  podpisują umowę o prowadzenie  działu fundacji, w ramach której zobowiązują się prowadzić przedsięwzięcie o ustalonej przez siebie nazwie. Twoja działalność będzie funkcjonowała pod naszym NIP-em i REGON-em. Wszystkie rozliczenia prawne i urzędowe (ZUS,US) będą prowadzone przez nas.

W dokumentach podpisywanych z kontrahentami umieszczamy adnotację z nazwą Twojej firmy jako wykonawcy danej usługi. Promujesz swoją firmę pod własną marką. My dostarczamy do twojego „produktu-firmy” osobowość i wsparcie prawno-administacyjno-księgowe.

Każda umowa, którą chcesz podpisać ze swoim Kontrahentem musi być sprawdzona przez Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress w celu minimalizacji ryzyka wynikającego z jej zapisów, gdyż każda taka umowa jest zawierana pomiędzy Fundacją z Kontrahentem, a nie pomiędzy Tobą, a Twoim Kontrahentem.

Na czym polega prowadzenie firmy w Inkubatorze?

Prowadzenie firmy w Inkubatorze rozpoczyna się od zgłoszenia swojego pomysłu na swój biznes.  Po pozytywnej akceptacji podpisujemy umowę o prowadzenie działu fundacji oraz przeprowadzamy krótkie szkolenie.

Prowadzący firmę koncentruje się na „prowadzeniu firmy”, zaś faktury, umowy, rachunki wystawiane są przez Inkubator.
Jako właściciel firmy otrzymujesz dostęp do własnego subkonta bankowego. Zarobione pieniądze wypłacasz na postawie zawartej umowy zlecenia lub umowy o dzieło. Wartość umowy zlecenia/o dzieło jest równa sumie zarobionych pieniędzy pomniejszonej o podatek dochodowy i ewentualne składki ZUS.

Więcej pytań znajdziesz na stronie FAQ

Zachęcamy do kontaktu.