Formularz zgłoszeniowy

Formularz zgłoszeniowy

1. Wybierz termin szkolenia z listy

2. Uczestnik/czka szkolenia

1. Imię i nazwisko: e-mail: tel.:
cena:
2. Imię i nazwisko: e-mail: tel.:
cena:
3. Imię i nazwisko: e-mail: tel.:
cena:
[dodaj uczestnika]

Suma do zapłaty: 0

3. Osoba zgłaszająca

Imię i nazwisko: e-mail:
tel.: stanowisko:

4. Dane do faktury

Nazwa: NIP:
nr:
kod pocztowy: miejscowość:
Odbiorca (nieobowiązkowe):

5. Uwagi do organizatora lub w przypadku szkolenia online adres do wysyłki materiałów pocztą, jeżeli inny niż dane do faktury

6. Metoda płatności


Warunki uczestnictwa
1. Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie formularza online.
2. Formularz zgłoszeniowy ma formę umowy pomiędzy powyższą firmą/osobą, a firmą: Szkolenia Specjalistyczne Mirosław Ciołek.
3. Zamawiający otrzyma e-mailem potwierdzenie wpisania na listę uczestników wybranego szkolenia.
4. Zamawiający zobowiązany jest do dokonania opłaty za szkolenie w terminie 3 dni od zgłoszenia uczestnictwa. Nie wpłacenie nie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.
5. Faktura VAT zostanie wystawiona i przekazana Państwu w dniu szkolenia, lub przesłana do Państwa po zakończeniu szkolenia.
6. Rezygnacja z uczestnictwa przyjmowana jest e-mailem lub faksem nie później niż na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja po upływie ww. terminu skutkuje obowiązkiem pokrycia pełnej opłaty za szkolenie. Zamiast zgłoszonej osoby uczestniczyć może inny pracownik firmy. Nie odwołanie zgłoszenia, nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian merytorycznych i organizacyjnych dotyczących szkolenia.
8. W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z przyczyn Organizatora i niezależnych od Organizatora – kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie bezzwłocznie zwrócona.

Upoważniam Organizatora do wystawienia faktury bez podpisu.
OBOWIĄZEK INFORMACYJNY (RODO)
Administratorem podanych danych jest Mirosław Ciołek prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Szkolenia Specjalistyczne Mirosław Ciołek, ul. Sowińskiego 7/6, 20-040 Lublin.
Dane osobowe będą przetwarzane w celu zapisu na udział w naszych szkoleniach.
W przypadku wyrażenia odrębnych zgód Pani/Pana dane będą przetwarzane również w późniejszych celach marketingowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO. Udostępnienie identyfikującego Panią/Pana adresu e-mail traktowane będzie jako zamówienie informacji handlowej.
Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
a) prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych;
b) prawo dostępu do danych osobowych;
c) prawo żądania sprostowania danych osobowych;
d) prawo żądania usunięcia danych osobowych;
e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
f) prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację osoby, której dane dotyczą;
g) prawo wniesienia skargi do właściwego organu ds. ochrony danych osobowych.

Więcej informacji na temat przetwarzania Pani/Pana danych osobowych znajduje się w naszej Polityce prywatności https://inkubatorprogress.pl/?page_id=209106


MASZ PYTANIA?

Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne

Biuro:
ul. Sowińskiego 7/6
20-040 Lublin

NIP: 7132914485
REGON: 363383563

szkolenia@inkubatorprogress.pl

Zadzwoń do nas!

tel.: 661 884 278
fax: 81 381 28 18

PŁATNOŚCI

FACEBOOK