SZKOLIMY Z PASJĄ!

ZAPRASZAMY NA NASZE SZKOLENIA OTWARTE

SZKOLENIE

Specjalista ds. funduszy unijnych 2021-2027

SZKOLENIE

System SL2021/CST2021 – rozliczanie i realizacja projektów UE 2021-2027

SZKOLENIE

Zasada równości szans i niedyskryminacji, zasada równości kobiet i mężczyzn, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (KPP) i Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) w Funduszach Europejskich 2021-2027

SZKOLENIE

Kwalifikowalność wydatków w perspektywie 2021-2027

SZKOLENIE

Zasada konkurencyjności – prawidłowe udzielanie zamówień publicznych w projektach UE 2021-2027

SZKOLENIE

Zamówienia publiczne w 2024 r. Praktyczna analiza ustawy PZP, rejestru umów i Polskiego Ładu wraz z elementami elektronizacji

SZKOLENIE

Szkolenie zamknięte/indywidualne z funduszy unijnych/zamówień publicznych

ZORGANIZUJ SZKOLENIE W FORMULE ZAMKNIĘTEJ LUB INDYWIDUALNEJ

Szkolenia realizujemy w formie stacjonarnej lub online. To Państwo decydują o terminie, formule, zagadnieniach. Realizujemy szkolenia również dla małych grup.

SZKOLENIE

Specjalista ds. funduszy unijnych 2021-2027 

SZKOLENIE

System SL2021/CST2021 – rozliczanie i realizacja projektów UE 2021-2027

SZKOLENIE

Zasada równości szans i niedyskryminacji, zasada równości kobiet i mężczyzn, Karta praw podstawowych Unii Europejskiej (KPP) i Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (KPON) w Funduszach Europejskich 2021-2027

SZKOLENIE

Kwalifikowalność wydatków w perspektywie 2021-2027

SZKOLENIE

Zasada konkurencyjności – prawidłowe udzielanie zamówień publicznych w projektach UE 2021-2027

SZKOLENIE

Zamówienia publiczne w 2024 r. Praktyczna analiza ustawy PZP, rejestru umów i Polskiego Ładu wraz z elementami elektronizacji

SZKOLENIE

Szkolenie zamknięte/indywidualne z funduszy unijnych/zamówień publicznych

ZORGANIZUJ SZKOLENIE W FORMULE ZAMKNIĘTEJ LUB INDYWIDUALNEJ

Szkolenia realizujemy w formie stacjonarnej lub online. To Państwo decydują o terminie, formule, zagadnieniach. Realizujemy szkolenia również dla małych grup.

zadowolonych uczestników/czek

lat szkolimy

godzin szkoleniowych

zadowolonych uczestników/czek

lat szkolimy

godzin szkoleniowych

MASZ PYTANIA?

Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne

Biuro:
ul. Sowińskiego 7/6
20-040 Lublin

NIP: 7132914485
REGON: 363383563

szkolenia@inkubatorprogress.pl

Zadzwoń do nas!

tel.:  661 884 278 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

         

FACEBOOK