O NAS

O NAS

Ekspercka wiedza i wieloletnie doświadczenie zawodowe i szkoleniowe założyciela firmy – Mirosława Ciołka w zakresie pozyskiwania funduszy UE, realizacji projektów UE oraz zamówień publicznych zainicjowały powołaniem firmy szkoleniowej Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne.

Właściciel prowadzi szkolenia od 2007 roku. Doświadczenie szkoleniowe zdobywał przeprowadzając ponad 1000 szkoleń, warsztatów i wykładów szkoląc instytucje publiczne oraz sektor firm prywatnych.

Szkolimy z pasją! Dokładamy starań, aby szkolenia odpowiadały potrzebom uczestników/czek. Szkolimy tylko z tematów, w których czujemy się mocni i mamy doświadczenie praktyczne. Nasze szkolenia mają wymiar praktyczny, przestrzeni do wymiany doświadczeń trenera i uczestników. Każde zagadnienie, kazus, problem uczestników/czek jest dokładnie omawiany na szkoleniu. Każde zadane pytanie uzyskuje odpowiedź na szkoleniu lub e-mailem po szkoleniu.

Oferujemy szkolenia specjalistyczne dotyczące zewnętrznych źródeł finansowania – Fundusze Europejskie od etapu planowania, przygotowania wniosku po jego rozliczenie i okres trwałości. Szkolimy z systemu SL2014. Dużą wagę przykładamy do dobrych zamówień publicznych prowadząc szkolenia z tematyki udzielania zamówień poniżej 130 000 zł., a także z zakresu nowej ustawy PZP, a także elektronizacji zamówień publicznych.

Szkolimy zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej. Szkolimy stacjonarnie, online oraz w formule hybrydowej.

Właściciel zdobywał doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń prowadząc także organizację pozarządową – Fundację Inkubator Progress.

Posiadamy certyfikat i jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Dbając o najwyższą jakość usług wdrażamy Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jest to trenerska dezyderata opisująca dobre praktyki i zachowania dopuszczalne z punktu widzenia jak najszerszej reprezentacji firm szkoleniowych, jak również i obowiązującego prawa, fundamentalnych zasad funkcjonowania środowiska tych firm, ochrony żywotnych interesów branży szkoleniowej – zarówno aktualnych i przyszłych. Kodeks stwarza znakomite przesłanki do przejrzystych działań w szkoleniach a przez to wzmocnienia rangi zawodu trenera.

Dbając o najwyższą jakość usług stosujemy Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, które są elementem pierwszego Polsce, regionalnego systemu zapewniania jakości usług szkoleniowych, tworzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Szkolił wiele instytucji – wszystkie Urzędy Marszałkowskie w Polsce, Wojewódzkie Urzędy Pracy, pracowników Urzędów Miast, Starostw Powiatowych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Projektów Europejskich, Okręgowy Urząd Miar, Polską Agencję Dopingową, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Enea, Orlen, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Izbę Administracji Skarbowej, Krajową Informację Skarbową, Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polską Agencję Prasową, liczne Uniwersytety i Politechniki, a także niezliczone firmy prywatne.

Prowadzący szkolenia – Mirosław Ciołek. Więcej informacji w opisie szkoleń oraz w zakładce Referencje.

Misja

 

 

Misją firmy jest realizacja przedsięwzięć wspierających osoby fizyczne i przedsiębiorstwa poprzez dostarczanie usług szkoleniowych wysokiej jakości. Dzielimy się rzetelną i sprawdzoną wiedzą, popartą wieloletnim doświadczeniem i praktyką.

 

 

 

 

 

Wartości

Wartościami którymi kierujemy się w relacji z klientami i partnerami są:

Innowacyjność – tworzymy nowe usługi, produkty, procesy zachowując ich unikalne dobre wartości.

Niestandardowość – stosujemy niekonwencjonalne metody realizacji naszych celów i pomysłów.

Kompetencje – wdrażamy rozwiązania doskonalące własną kadrę i kadry naszych klientów.

Uprzejmość – nic nas nie kosztuje, a jest inwestycją na przyszłość.

Bystrość – szybko podejmujemy działania w powierzonych nam sprawach.

Ambicja – dążymy do rozwoju pamiętając o potrzebach i wartościach drugiej osoby.

Talent – dostrzegamy w każdym człowieku jego największe zalety i zdolności.

Otwartość – jesteśmy otwarci na potrzeby klientów, opracowując dla nich indywidualne rozwiązania.

Rozwój – stale podnosimy swoje kompetencje, dostosowujemy ofertę i procesy do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, umożliwiając rozwój naszych klientów.

Atuty

 • Podejmujemy się wykonania jedynie takich szkoleń, do których przeprowadzenia możemy zapewnić kompetencje i zagwarantować profesjonalizm dostarczanych przez siebie rozwiązań, trenerów, metod i narzędzi
 • Wykonując usługę szkoleniową kierujemy się interesem i dobrem Klienta oraz uczestników/czek szkolenia
 • Prezentujemy trenerów podając ich doświadczenie, kompetencje, wykształcenie
 • Formułujemy cele, działania, prezentujemy efekty realne i możliwe do osiągnięcia na szkoleniu
 • Starannie dobieramy miejsce szkolenia
 • Umożliwiamy udział bezpłatny w szkoleniach np. pracownikom hospicjów
 • Ciągle podnosimy swoją wiedzę
 • Rzetelnie przedstawiamy Klientowi warunki wykonania usługi, w tym regulamin i procedurę reklamacji
 • Podajemy czas trwania szkolenia w godzinach lekcyjnych,
 • Dostępność Internetu  w salach szkoleniowych,
 • Wystawiamy imienne dyplomy ukończenia oraz faktury VAT,
 • Zapewniamy nielimitowaną możliwość konsultacji po szkoleniu

Zobacz co udało nam się zrobić w zakładce Referencje!

 

Ekspercka wiedza i wieloletnie doświadczenie zawodowe i szkoleniowe założyciela firmy – Mirosława Ciołka w zakresie pozyskiwania funduszy UE, realizacji projektów UE oraz zamówień publicznych zainicjowały powołaniem firmy szkoleniowej Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne.

Właściciel prowadzi szkolenia od 2007 roku. Doświadczenie szkoleniowe zdobywał przeprowadzając ponad 1000 szkoleń, warsztatów i wykładów szkoląc instytucje publiczne oraz sektor firm prywatnych.

Szkolimy z pasją! Dokładamy starań, aby szkolenia odpowiadały potrzebom uczestników/czek. Szkolimy tylko z tematów, w których czujemy się mocni i mamy doświadczenie praktyczne. Nasze szkolenia mają wymiar praktyczny, przestrzeni do wymiany doświadczeń trenera i uczestników. Każde zagadnienie, kazus, problem uczestników/czek jest dokładnie omawiany na szkoleniu. Każde zadane pytanie uzyskuje odpowiedź na szkoleniu lub e-mailem po szkoleniu.

Oferujemy szkolenia specjalistyczne dotyczące zewnętrznych źródeł finansowania – Fundusze Europejskie od etapu planowania, przygotowania wniosku po jego rozliczenie i okres trwałości. Szkolimy z systemu SL2014. Dużą wagę przykładamy do dobrych zamówień publicznych prowadząc szkolenia z tematyki udzielania zamówień poniżej 130 000 zł., a także z zakresu nowej ustawy PZP, a także elektronizacji zamówień publicznych.

Szkolimy zarówno w formule otwartej jak i zamkniętej. Szkolimy stacjonarnie, online oraz w formule hybrydowej.

Właściciel zdobywał doświadczenie w organizacji i prowadzeniu szkoleń prowadząc także organizację pozarządową – Fundację Inkubator Progress.

Posiadamy certyfikat i jesteśmy wpisani do Rejestru Instytucji Szkoleniowych prowadzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Lublinie.

Dbając o najwyższą jakość usług wdrażamy Kodeks Dobrych Praktyk Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Jest to trenerska dezyderata opisująca dobre praktyki i zachowania dopuszczalne z punktu widzenia jak najszerszej reprezentacji firm szkoleniowych, jak również i obowiązującego prawa, fundamentalnych zasad funkcjonowania środowiska tych firm, ochrony żywotnych interesów branży szkoleniowej – zarówno aktualnych i przyszłych. Kodeks stwarza znakomite przesłanki do przejrzystych działań w szkoleniach a przez to wzmocnienia rangi zawodu trenera.

Dbając o najwyższą jakość usług stosujemy Małopolskie Standardy Usług Edukacyjno-Szkoleniowych, które są elementem pierwszego Polsce, regionalnego systemu zapewniania jakości usług szkoleniowych, tworzonego przez Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie.

Szkolił wiele instytucji – wszystkie Urzędy Marszałkowskie w Polsce, Wojewódzkie Urzędy Pracy, pracowników Urzędów Miast, Starostw Powiatowych, Ministerstwa Funduszy i Polityki Regionalnej, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Centrum Projektów Europejskich, Okręgowy Urząd Miar, Polską Agencję Dopingową, Biuro Rzecznika Praw Pacjenta, Enea, Orlen, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Izbę Administracji Skarbowej, Krajową Informację Skarbową, Narodowe Centrum Kultury, Narodowy Fundusz Zdrowia, Polską Agencję Prasową, liczne Uniwersytety i Politechniki, a także niezliczone firmy prywatne.

Prowadzący szkolenia – Mirosław Ciołek. Więcej informacji w opisie szkoleń oraz w zakładce Referencje.

Misja

 

 

Misją firmy jest realizacja przedsięwzięć wspierających osoby fizyczne i przedsiębiorstwa poprzez dostarczanie usług szkoleniowych wysokiej jakości. Dzielimy się rzetelną i sprawdzoną wiedzą, popartą wieloletnim doświadczeniem i praktyką.

 

 

 

 

 

Wartości

Wartościami którymi kierujemy się w relacji z klientami i partnerami są:

Innowacyjność – tworzymy nowe usługi, produkty, procesy zachowując ich unikalne dobre wartości.

Niestandardowość – stosujemy niekonwencjonalne metody realizacji naszych celów i pomysłów.

Kompetencje – wdrażamy rozwiązania doskonalące własną kadrę i kadry naszych klientów.

Uprzejmość – nic nas nie kosztuje, a jest inwestycją na przyszłość.

Bystrość – szybko podejmujemy działania w powierzonych nam sprawach.

Ambicja – dążymy do rozwoju pamiętając o potrzebach i wartościach drugiej osoby.

Talent – dostrzegamy w każdym człowieku jego największe zalety i zdolności.

Otwartość – jesteśmy otwarci na potrzeby klientów, opracowując dla nich indywidualne rozwiązania.

Rozwój – stale podnosimy swoje kompetencje, dostosowujemy ofertę i procesy do dynamicznie zmieniającego się otoczenia, umożliwiając rozwój naszych klientów.

Atuty

 • Podejmujemy się wykonania jedynie takich szkoleń, do których przeprowadzenia możemy zapewnić kompetencje i zagwarantować profesjonalizm dostarczanych przez siebie rozwiązań, trenerów, metod i narzędzi
 • Wykonując usługę szkoleniową kierujemy się interesem i dobrem Klienta oraz uczestników/czek szkolenia
 • Prezentujemy trenerów podając ich doświadczenie, kompetencje, wykształcenie
 • Formułujemy cele, działania, prezentujemy efekty realne i możliwe do osiągnięcia na szkoleniu
 • Starannie dobieramy miejsce szkolenia
 • Umożliwiamy udział bezpłatny w szkoleniach np. pracownikom hospicjów
 • Ciągle podnosimy swoją wiedzę
 • Rzetelnie przedstawiamy Klientowi warunki wykonania usługi, w tym regulamin i procedurę reklamacji
 • Podajemy czas trwania szkolenia w godzinach lekcyjnych,
 • Dostępność Internetu  w salach szkoleniowych,
 • Wystawiamy imienne dyplomy ukończenia oraz faktury VAT,
 • Zapewniamy nielimitowaną możliwość konsultacji po szkoleniu

MASZ PYTANIA?

Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne

Biuro:
ul. Sowińskiego 7/6
20-040 Lublin

NIP: 7132914485
REGON: 363383563

szkolenia@inkubatorprogress.pl

Zadzwoń do nas!

tel.:  661 884 278
fax: 81 381 28 18

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

         

FACEBOOK