Szkolenie: System SL2014 – rozliczanie i realizacja projektów UE 2014-2020

Cena szkolenia: 449,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

SL2014 jest nowym systemem informatycznym służącym rozliczaniu projektów miękkich i twardych dofinansowanych z funduszy europejskich (wszystkie programy krajowe i regionalne). Zastąpił on tzw. Generatory Wniosków o Płatność. Jest to jedyne, najważniejsze narzędzie i dzięki jego sprawnej obsłudze projekt dofinansowany ze środków UE może być dobrze rozliczony i prowadzony bez ryzyka zwrotu dofinansowania i nałożenia korekt finansowych na podmiot.

Zapraszamy na szkolenie w formie online lub formie stacjonarnej z zachowaniem wytycznych dot. bezpieczeństwa i procedur MR oraz GIS.

Korzyści ze szkolenia online (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– szkolenie online jest tańsze niż odpowiednik stacjonarnego, które są obecnie niemożliwe,
– widzisz i słyszysz trenera,
– widzisz
prezentację i System SL2014 na żywo,
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),

– korzystamy z Zooma, możesz zadawać pytania na czacie lub przez mikrofon,
– konsultacje z trenerem po szkoleniu,
– otrzymujesz paczkę materiałów wysyłaną pocztą przed szkoleniem: dyplom, notes, długopis, teczka, skrypt szkoleniowy, a także materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS.

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą wiedzieć:

 • jak się sprawnie poruszać w systemie SL2014?
 • kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia?
 • do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?
 • jak prowadzić korespondencję z opiekunem projektu, aby system był naszym sprzymierzeńcem?
 • jakie są zmiany w zasadach kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć korekt?
 • jakie są zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014?
 • jakie są nowe zasady składania wniosków o płatność w systemie SL2014?
 • jak wnioskować o zaliczkę, a jak o refundację?
 • jak przygotowywać, gromadzić, opisywać, przechowywać dokumenty w systemie?
 • co to jest nowy harmonogram płatności, baza personelu, baza zamówień?
 • co to jest projekt partnerski, co wypełnia Partner Wiodący, co wypełniają Partnerzy
 • ciekawostka: co widzi i jak wygląda SL2014 z perspektywy opiekuna projektu

Szkolenie kierujemy do osób zarządzających, kierowników i pracowników, głównych księgowych/skarbników, pracowników administracji publicznej i samorządowej (koordynatorów, kierowników projektów, specjalistów ds. projektów, księgowych).

 

PROGRAM SZKOLENIA 

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′

 

8.55 Próba połączenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

I Zagadnienia wstępne

 • Uprawnienia poszczególnych użytkowników SL2014, upoważnienia
 • Logowanie do systemu, przeglądarka internetowa, wtyczki, rozszerzenia, RAR/ZIP
 • Platforma ePUAP
 • Praca w systemie SL2014 krok po kroku
 • Identyfikacja wniosku w systemie

II Wnioski o płatność w SL2014 – warsztat praktyczny

 • Obsługa modułów wniosków o płatność (sprawdzanie poprawności, złożenie wniosku, weryfikacja podpisu wniosku, zapis wniosku, wydruk wniosku, edycja wniosku, usunięcie wniosku, ponowne złożenie wniosku, potwierdzenie dostarczenia wniosku)
 • Obsługa modułu częściowego wniosku o płatność
 • Procedura wycofania wniosku
 • Weryfikacja Wniosku o Płatność przez opiekuna
 • Pogłębiona weryfikacja dokumentów w ramach składanych przez beneficjentów wniosków o płatność
 • Korekta/y wniosku o płatność
 • Rozliczanie projektu partnerskiego, obowiązki Lidera i Partnerów

III Inne funkcje SL2014 – warsztat praktyczny

 • Korespondencja i kontakt z opiekunem projektu
 • Tworzenie i przesłanie harmonogramu płatności
 • Monitorowanie uczestników projektu
 • Zamówienia publiczne – analiza wytycznych i podstaw PZP
 • Zamówienia publiczne – wprowadzanie informacji o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą
 • Obsługa modułu baza personelu
 • Monitorowanie postępu realizacji projektu
 • Zakładka Dokumenty
 • Ciekawostka: system Sl2014 z perspektywy opiekuna projektu

IV Najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów

 • Ćwiczenie umiejętności, testowanie wiedzy poznanej na szkoleniu
 • Rozwiązywanie problemów w pracy z narzędziem
 • Indywidualna praca trenera z zainteresowanymi uczestnikami/czkami
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Dyskusja i konsultacje z trenerem

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis, teczka),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00042/2021.

Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

15.11.2021 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

szkolenie organizujemy także 1do1, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

Szkolenie: System SL2014 – rozliczanie i realizacja projektów UE 2014-2020

 

 

Cena szkolenia: 449,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

SL2014 jest nowym systemem informatycznym służącym rozliczaniu projektów miękkich i twardych dofinansowanych z funduszy europejskich (wszystkie programy krajowe i regionalne). Zastąpił on tzw. Generatory Wniosków o Płatność. Jest to jedyne, najważniejsze narzędzie i dzięki jego sprawnej obsłudze projekt dofinansowany ze środków UE może być dobrze rozliczony i prowadzony bez ryzyka zwrotu dofinansowania i nałożenia korekt finansowych na podmiot.

 

Zapraszamy na szkolenie w formie online lub formie stacjonarnej z zachowaniem wytycznych dot. bezpieczeństwa i procedur MR oraz GIS.

 

Korzyści ze szkolenia online (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– szkolenie online jest tańsze niż odpowiednik stacjonarnego, które są obecnie niemożliwe,
– widzisz i słyszysz trenera,
– widzisz
prezentację i System SL2014 na żywo,
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),

– korzystamy z Zooma, możesz zadawać pytania na czacie lub przez mikrofon,
– konsultacje z trenerem po szkoleniu,
– otrzymujesz paczkę materiałów wysyłaną pocztą przed szkoleniem: dyplom, notes, długopis, teczka, skrypt szkoleniowy, a także materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu.

 

 

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS.

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą wiedzieć:

 • jak się sprawnie poruszać w systemie SL2014?
 • kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia?
 • do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?
 • jak prowadzić korespondencję z opiekunem projektu, aby system był naszym sprzymierzeńcem?
 • jakie są zmiany w zasadach kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć korekt?
 • jakie są zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014?
 • jakie są nowe zasady składania wniosków o płatność w systemie SL2014?
 • jak wnioskować o zaliczkę, a jak o refundację?
 • jak przygotowywać, gromadzić, opisywać, przechowywać dokumenty w systemie?
 • co to jest nowy harmonogram płatności, baza personelu, baza zamówień?
 • co to jest projekt partnerski, co wypełnia Partner Wiodący, co wypełniają Partnerzy
 • ciekawostka: co widzi i jak wygląda SL2014 z perspektywy opiekuna projektu

Szkolenie kierujemy do osób zarządzających, kierowników i pracowników, głównych księgowych/skarbników, pracowników administracji publicznej i samorządowej (koordynatorów, kierowników projektów, specjalistów ds. projektów, księgowych).

PROGRAM SZKOLENIA 

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′


 

Rejestracja

I Zagadnienia wstępne

 • Uprawnienia poszczególnych użytkowników SL2014, upoważnienia
 • Logowanie do systemu, przeglądarka internetowa, wtyczki, rozszerzenia, RAR/ZIP
 • Platforma ePUAP
 • Praca w systemie SL2014 krok po kroku
 • Identyfikacja wniosku w systemie

II Wnioski o płatność w SL2014 – warsztat praktyczny

 • Obsługa modułów wniosków o płatność (sprawdzanie poprawności, złożenie wniosku, weryfikacja podpisu wniosku, zapis wniosku, wydruk wniosku, edycja wniosku, usunięcie wniosku, ponowne złożenie wniosku, potwierdzenie dostarczenia wniosku)
 • Obsługa modułu częściowego wniosku o płatność
 • Procedura wycofania wniosku
 • Weryfikacja Wniosku o Płatność przez opiekuna
 • Pogłębiona weryfikacja dokumentów w ramach składanych przez beneficjentów wniosków o płatność
 • Korekta/y wniosku o płatność
 • Rozliczanie projektu partnerskiego, obowiązki Lidera i Partnerów

III Inne funkcje SL2014 – warsztat praktyczny

 • Korespondencja i kontakt z opiekunem projektu
 • Tworzenie i przesłanie harmonogramu płatności
 • Monitorowanie uczestników projektu
 • Zamówienia publiczne – analiza wytycznych i podstaw PZP
 • Zamówienia publiczne – wprowadzanie informacji o rozstrzygnięciu postepowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą
 • Obsługa modułu baza personelu
 • Monitorowanie postępu realizacji projektu
 • Zakładka Dokumenty
 • Ciekawostka: system Sl2014 z perspektywy opiekuna projektu

IV Najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów

 • Ćwiczenie umiejętności, testowanie wiedzy poznanej na szkoleniu
 • Rozwiązywanie problemów w pracy z narzędziem
 • Indywidualna praca trenera z zainteresowanymi uczestnikami/czkami
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Dyskusja i konsultacje z trenerem

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis, teczka),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00042/2021. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

15.11.2021 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

szkolenie organizujemy także 1do1, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

MASZ PYTANIA?

Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne

Biuro:
ul. Sowińskiego 7/6
20-040 Lublin

NIP: 7132914485
REGON: 363383563

szkolenia@inkubatorprogress.pl

Zadzwoń do nas!

tel.:  661 884 278
fax: 81 381 28 18

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

         

FACEBOOK