Szkolenie: System SL2014 – rozliczanie i realizacja projektów UE 2014-2020

Cena szkolenia: 499,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

SL2014 jest nowym systemem informatycznym służącym rozliczaniu projektów miękkich i twardych dofinansowanych z funduszy europejskich (wszystkie programy krajowe i regionalne). Zastąpił on tzw. Generatory Wniosków o Płatność. Jest to jedyne, najważniejsze narzędzie i dzięki jego sprawnej obsłudze projekt dofinansowany ze środków UE może być dobrze rozliczony i prowadzony bez ryzyka zwrotu dofinansowania i nałożenia korekt finansowych na podmiot.

 

Korzyści ze szkolenia online (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– szkolenie online jest tańsze niż odpowiednik stacjonarnego, które są obecnie niemożliwe,
– widzisz i słyszysz trenera,
– widzisz
prezentację i System SL2014 na żywo,
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),

– korzystamy z Zooma, możesz zadawać pytania na czacie lub przez mikrofon,
– konsultacje z trenerem po szkoleniu,
– otrzymujesz paczkę materiałów wysyłaną pocztą przed szkoleniem: dyplom, notes, długopis, teczka, skrypt szkoleniowy, a także materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS.

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą wiedzieć:

 • jak się sprawnie poruszać w systemie SL2014?
 • kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia?
 • do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?
 • jak prowadzić korespondencję z opiekunem projektu, aby system był naszym sprzymierzeńcem?
 • jakie są zmiany w zasadach kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć korekt?
 • jakie są zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014?
 • jakie są nowe zasady składania wniosków o płatność w systemie SL2014?
 • jak wnioskować o zaliczkę, a jak o refundację?
 • jak przygotowywać, gromadzić, opisywać, przechowywać dokumenty w systemie?
 • co to jest nowy harmonogram płatności, baza personelu, baza zamówień?
 • co to jest projekt partnerski, co wypełnia Partner Wiodący, co wypełniają Partnerzy
 • ciekawostka: co widzi i jak wygląda SL2014 z perspektywy opiekuna projektu

Szkolenie kierujemy do osób zarządzających, kierowników i pracowników, głównych księgowych/skarbników, pracowników administracji publicznej i samorządowej (koordynatorów, kierowników projektów, specjalistów ds. projektów, księgowych).

 

PROGRAM SZKOLENIA 

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′

 

8.55 Próba połączenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

I Zagadnienia wstępne

 • Uprawnienia poszczególnych użytkowników SL2014, upoważnienia
 • Logowanie do systemu, przeglądarka internetowa, wtyczki, rozszerzenia, RAR/ZIP
 • Platforma ePUAP
 • Praca w systemie SL2014 krok po kroku
 • Identyfikacja wniosku w systemie

II Wnioski o płatność w SL2014 – warsztat praktyczny

 • Obsługa modułów wniosków o płatność (sprawdzanie poprawności, złożenie wniosku, weryfikacja podpisu wniosku, zapis wniosku, wydruk wniosku, edycja wniosku, usunięcie wniosku, ponowne złożenie wniosku, potwierdzenie dostarczenia wniosku)
 • Obsługa modułu częściowego wniosku o płatność
 • Procedura wycofania wniosku
 • Weryfikacja Wniosku o Płatność przez opiekuna
 • Pogłębiona weryfikacja dokumentów w ramach składanych przez beneficjentów wniosków o płatność
 • Korekta/y wniosku o płatność
 • Rozliczanie projektu partnerskiego, obowiązki Lidera i Partnerów

III Inne funkcje SL2014 – warsztat praktyczny

 • Korespondencja i kontakt z opiekunem projektu
 • Tworzenie i przesłanie harmonogramu płatności
 • Monitorowanie uczestników projektu
 • Zamówienia publiczne – analiza wytycznych i podstaw PZP
 • Zamówienia publiczne – wprowadzanie informacji o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą
 • Obsługa modułu baza personelu
 • Monitorowanie postępu realizacji projektu
 • Zakładka Dokumenty
 • Ciekawostka: system Sl2014 z perspektywy opiekuna projektu

IV Najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów

 • Ćwiczenie umiejętności, testowanie wiedzy poznanej na szkoleniu
 • Rozwiązywanie problemów w pracy z narzędziem
 • Indywidualna praca trenera z zainteresowanymi uczestnikami/czkami
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Dyskusja i konsultacje z trenerem

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • drukowane materiały szkoleniowe wysyłane pocztą,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis, teczka) wysyłane pocztą,
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia wysyłany pocztą,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

  Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00042/2021.

  Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

   

   

  TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

  26.09.2022 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

  szkolenie organizujemy także w formule zamkniętej/indywidualnej, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

  Mirosław Ciołek

  Trener

  Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

  Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

  Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

  Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

  Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

  Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

  Referencje dostępne w zakładce referencje.

  Szkolenie: System SL2014 – rozliczanie i realizacja projektów UE 2014-2020

   

   

  Cena szkolenia: 499,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

  SL2014 jest nowym systemem informatycznym służącym rozliczaniu projektów miękkich i twardych dofinansowanych z funduszy europejskich (wszystkie programy krajowe i regionalne). Zastąpił on tzw. Generatory Wniosków o Płatność. Jest to jedyne, najważniejsze narzędzie i dzięki jego sprawnej obsłudze projekt dofinansowany ze środków UE może być dobrze rozliczony i prowadzony bez ryzyka zwrotu dofinansowania i nałożenia korekt finansowych na podmiot.

   

  Korzyści ze szkolenia online (telekonferencji na żywo):

  – bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
  – dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
  – szkolenie online jest tańsze niż odpowiednik stacjonarnego, które są obecnie niemożliwe,
  – widzisz i słyszysz trenera,
  – widzisz
  prezentację i System SL2014 na żywo,
  – możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
  – dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),

  – korzystamy z Zooma, możesz zadawać pytania na czacie lub przez mikrofon,
  – konsultacje z trenerem po szkoleniu,
  – otrzymujesz paczkę materiałów wysyłaną pocztą przed szkoleniem: dyplom, notes, długopis, teczka, skrypt szkoleniowy, a także materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu.

   

   

  Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS.

  W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą wiedzieć:

  • jak się sprawnie poruszać w systemie SL2014?
  • kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia?
  • do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?
  • jak prowadzić korespondencję z opiekunem projektu, aby system był naszym sprzymierzeńcem?
  • jakie są zmiany w zasadach kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć korekt?
  • jakie są zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014?
  • jakie są nowe zasady składania wniosków o płatność w systemie SL2014?
  • jak wnioskować o zaliczkę, a jak o refundację?
  • jak przygotowywać, gromadzić, opisywać, przechowywać dokumenty w systemie?
  • co to jest nowy harmonogram płatności, baza personelu, baza zamówień?
  • co to jest projekt partnerski, co wypełnia Partner Wiodący, co wypełniają Partnerzy
  • ciekawostka: co widzi i jak wygląda SL2014 z perspektywy opiekuna projektu

  Szkolenie kierujemy do osób zarządzających, kierowników i pracowników, głównych księgowych/skarbników, pracowników administracji publicznej i samorządowej (koordynatorów, kierowników projektów, specjalistów ds. projektów, księgowych).

  PROGRAM SZKOLENIA 

  od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′


   

  Rejestracja

  I Zagadnienia wstępne

  • Uprawnienia poszczególnych użytkowników SL2014, upoważnienia
  • Logowanie do systemu, przeglądarka internetowa, wtyczki, rozszerzenia, RAR/ZIP
  • Platforma ePUAP
  • Praca w systemie SL2014 krok po kroku
  • Identyfikacja wniosku w systemie

  II Wnioski o płatność w SL2014 – warsztat praktyczny

  • Obsługa modułów wniosków o płatność (sprawdzanie poprawności, złożenie wniosku, weryfikacja podpisu wniosku, zapis wniosku, wydruk wniosku, edycja wniosku, usunięcie wniosku, ponowne złożenie wniosku, potwierdzenie dostarczenia wniosku)
  • Obsługa modułu częściowego wniosku o płatność
  • Procedura wycofania wniosku
  • Weryfikacja Wniosku o Płatność przez opiekuna
  • Pogłębiona weryfikacja dokumentów w ramach składanych przez beneficjentów wniosków o płatność
  • Korekta/y wniosku o płatność
  • Rozliczanie projektu partnerskiego, obowiązki Lidera i Partnerów

  III Inne funkcje SL2014 – warsztat praktyczny

  • Korespondencja i kontakt z opiekunem projektu
  • Tworzenie i przesłanie harmonogramu płatności
  • Monitorowanie uczestników projektu
  • Zamówienia publiczne – analiza wytycznych i podstaw PZP
  • Zamówienia publiczne – wprowadzanie informacji o rozstrzygnięciu postepowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą
  • Obsługa modułu baza personelu
  • Monitorowanie postępu realizacji projektu
  • Zakładka Dokumenty
  • Ciekawostka: system Sl2014 z perspektywy opiekuna projektu

  IV Najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów

  • Ćwiczenie umiejętności, testowanie wiedzy poznanej na szkoleniu
  • Rozwiązywanie problemów w pracy z narzędziem
  • Indywidualna praca trenera z zainteresowanymi uczestnikami/czkami
  • Sesja pytań i odpowiedzi

  Dyskusja i konsultacje z trenerem

   

  Cena szkolenia zawiera:

  • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
  • drukowane materiały szkoleniowe wysyłane pocztą,
  • zestaw gadżetów (notatnik, długopis, teczka) wysyłane pocztą,
  • imienny dyplom ukończenia szkolenia wysyłany pocztą,
  • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

   Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00042/2021. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

    

   TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

   26.09.2022 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

   szkolenie organizujemy także w formule zamkniętej/indywidualnej, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

   Mirosław Ciołek

   Trener

   Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

   Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

   Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

   Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

   Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

   Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

   Referencje dostępne w zakładce referencje.

   MASZ PYTANIA?

   Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne

   Biuro:
   ul. Sowińskiego 7/6
   20-040 Lublin

   NIP: 7132914485
   REGON: 363383563

   szkolenia@inkubatorprogress.pl

   Zadzwoń do nas!

   tel.:  661 884 278
    

   FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

            

   FACEBOOK