Szkolenie: System SL2014 – rozliczanie i realizacja projektów UE 2014-2020

Cena szkolenia: 449,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

SL2014 jest nowym systemem informatycznym służącym rozliczaniu projektów miękkich i twardych dofinansowanych z funduszy europejskich (wszystkie programy krajowe i regionalne). Zastąpił on tzw. Generatory Wniosków o Płatność. Jest to jedyne, najważniejsze narzędzie i dzięki jego sprawnej obsłudze projekt dofinansowany ze środków UE może być dobrze rozliczony i prowadzony bez ryzyka zwrotu dofinansowania i nałożenia korekt finansowych na podmiot.

Zapraszamy na szkolenie w formie online lub formie stacjonarnej z zachowaniem wytycznych dot. bezpieczeństwa i procedur MR oraz GIS.

Korzyści ze szkolenia online (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– szkolenie online jest tańsze niż odpowiednik stacjonarnego, które są obecnie niemożliwe,
– widzisz i słyszysz trenera,
– widzisz
prezentację i System SL2014 na żywo,
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
– korzystamy z najnowszych i najpopularniejszych rozwiązań webinarowych na rynku,
– nielimitowane konsultacje z trenerem po szkoleniu,
– materiały szkoleniowe: skrypt, notes, długopis,
dyplom, fakturę wyślemy pocztą przed szkoleniem

Na szkoleniu omówimy także FUNDUSZOWY PAKIET ANTYWIRUSOWY – ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku. Pomożemy także w rozwiązaniu bieżących problemów dot. realizacji projektu.

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS.

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą wiedzieć:

 • jak się sprawnie poruszać w systemie SL2014?
 • kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia?
 • do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?
 • jak prowadzić korespondencję z opiekunem projektu, aby system był naszym sprzymierzeńcem?
 • jakie są zmiany w zasadach kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć korekt?
 • jakie są zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014?
 • jakie są nowe zasady składania wniosków o płatność w systemie SL2014?
 • jak wnioskować o zaliczkę, a jak o refundację?
 • jak przygotowywać, gromadzić, opisywać, przechowywać dokumenty w systemie?
 • co to jest nowy harmonogram płatności, baza personelu, baza zamówień?
 • co to jest projekt partnerski, co wypełnia Partner Wiodący, co wypełniają Partnerzy
 • ciekawostka: co widzi i jak wygląda SL2014 z perspektywy opiekuna projektu

Szkolenie kierujemy do osób zarządzających, kierowników i pracowników, głównych księgowych/skarbników, pracowników administracji publicznej i samorządowej (koordynatorów, kierowników projektów, specjalistów ds. projektów, księgowych).

 

PROGRAM SZKOLENIA 

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′


  

Rejestracja

I Zagadnienia wstępne

 • Uprawnienia poszczególnych użytkowników SL2014, upoważnienia
 • Logowanie do systemu, przeglądarka internetowa, wtyczki, rozszerzenia, RAR/ZIP
 • Platforma ePUAP
 • Praca w systemie SL2014 krok po kroku
 • Identyfikacja wniosku w systemie

II Wnioski o płatność w SL2014 – warsztat praktyczny

 • Obsługa modułów wniosków o płatność (sprawdzanie poprawności, złożenie wniosku, weryfikacja podpisu wniosku, zapis wniosku, wydruk wniosku, edycja wniosku, usunięcie wniosku, ponowne złożenie wniosku, potwierdzenie dostarczenia wniosku)
 • Obsługa modułu częściowego wniosku o płatność
 • Procedura wycofania wniosku
 • Weryfikacja Wniosku o Płatność przez opiekuna
 • Pogłębiona weryfikacja dokumentów w ramach składanych przez beneficjentów wniosków o płatność
 • Korekta/y wniosku o płatność
 • Rozliczanie projektu partnerskiego, obowiązki Lidera i Partnerów

III Inne funkcje SL2014 – warsztat praktyczny

 • Korespondencja i kontakt z opiekunem projektu
 • Tworzenie i przesłanie harmonogramu płatności
 • Monitorowanie uczestników projektu
 • Zamówienia publiczne – analiza wytycznych i podstaw PZP
 • Zamówienia publiczne – wprowadzanie informacji o rozstrzygnięciu postępowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą
 • Obsługa modułu baza personelu
 • Monitorowanie postępu realizacji projektu
 • Zakładka Dokumenty
 • Ciekawostka: system Sl2014 z perspektywy opiekuna projektu

IV Najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów

 • Ćwiczenie umiejętności, testowanie wiedzy poznanej na szkoleniu
 • Rozwiązywanie problemów w pracy z narzędziem
 • Indywidualna praca trenera z zainteresowanymi uczestnikami/czkami
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Dyskusja i konsultacje z trenerem

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00004/2018.

Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

TERMINY SZKOLEŃ STACJONARNYCH:

14.07.2020 r. od 9.00 do 14.00 LUBLIN HOTEL WIENIAWSKI***, UL. SĄDOWA 6

 

 

TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

08.07.2020 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

14.07.2020 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

24.07.2020 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

11.08.2020 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

Szkolenie: System SL2014 – rozliczanie i realizacja projektów UE 2014-2020

 

 

Cena szkolenia: 449,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

SL2014 jest nowym systemem informatycznym służącym rozliczaniu projektów miękkich i twardych dofinansowanych z funduszy europejskich (wszystkie programy krajowe i regionalne). Zastąpił on tzw. Generatory Wniosków o Płatność. Jest to jedyne, najważniejsze narzędzie i dzięki jego sprawnej obsłudze projekt dofinansowany ze środków UE może być dobrze rozliczony i prowadzony bez ryzyka zwrotu dofinansowania i nałożenia korekt finansowych na podmiot.

 

Zapraszamy na szkolenie w formie online lub formie stacjonarnej z zachowaniem wytycznych dot. bezpieczeństwa i procedur MR oraz GIS.

 

Korzyści ze szkolenia online (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– szkolenie online jest tańsze niż odpowiednik stacjonarnego, które są obecnie niemożliwe,
– widzisz i słyszysz trenera,
– widzisz
prezentację i System SL2014 na żywo,
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
– korzystamy z najnowszych i najpopularniejszych rozwiązań webinarowych na rynku,
– nielimitowane konsultacje z trenerem po szkoleniu,

– materiały szkoleniowe: skrypt, notes, długopis, dyplom, fakturę wyślemy pocztą przed szkoleniem

 

Szkolenie uwzględnia najnowsze zmiany wytycznych dot. kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS, FS.

Na szkoleniu omówimy także FUNDUSZOWY PAKIET ANTYWIRUSOWY – ustawę o szczególnych rozwiązaniach wspierających realizację programów operacyjnych w związku z wystąpieniem COVID-19 w 2020 roku. Pomożemy także w rozwiązaniu bieżących problemów dot. realizacji projektu.

W efekcie udziału w szkoleniu uczestnicy i uczestniczki będą wiedzieć:

 • jak się sprawnie poruszać w systemie SL2014?
 • kto jest upoważniony do pracy w systemie i jakie ma uprawnienia?
 • do czego służą poszczególne zakładki w systemie SL2014?
 • jak prowadzić korespondencję z opiekunem projektu, aby system był naszym sprzymierzeńcem?
 • jakie są zmiany w zasadach kwalifikowalności wydatków, co pozwoli uniknąć korekt?
 • jakie są zasady rozliczania projektów z wykorzystaniem systemu SL2014?
 • jakie są nowe zasady składania wniosków o płatność w systemie SL2014?
 • jak wnioskować o zaliczkę, a jak o refundację?
 • jak przygotowywać, gromadzić, opisywać, przechowywać dokumenty w systemie?
 • co to jest nowy harmonogram płatności, baza personelu, baza zamówień?
 • co to jest projekt partnerski, co wypełnia Partner Wiodący, co wypełniają Partnerzy
 • ciekawostka: co widzi i jak wygląda SL2014 z perspektywy opiekuna projektu

Szkolenie kierujemy do osób zarządzających, kierowników i pracowników, głównych księgowych/skarbników, pracowników administracji publicznej i samorządowej (koordynatorów, kierowników projektów, specjalistów ds. projektów, księgowych).

PROGRAM SZKOLENIA 

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′


 

Rejestracja

I Zagadnienia wstępne

 • Uprawnienia poszczególnych użytkowników SL2014, upoważnienia
 • Logowanie do systemu, przeglądarka internetowa, wtyczki, rozszerzenia, RAR/ZIP
 • Platforma ePUAP
 • Praca w systemie SL2014 krok po kroku
 • Identyfikacja wniosku w systemie

II Wnioski o płatność w SL2014 – warsztat praktyczny

 • Obsługa modułów wniosków o płatność (sprawdzanie poprawności, złożenie wniosku, weryfikacja podpisu wniosku, zapis wniosku, wydruk wniosku, edycja wniosku, usunięcie wniosku, ponowne złożenie wniosku, potwierdzenie dostarczenia wniosku)
 • Obsługa modułu częściowego wniosku o płatność
 • Procedura wycofania wniosku
 • Weryfikacja Wniosku o Płatność przez opiekuna
 • Pogłębiona weryfikacja dokumentów w ramach składanych przez beneficjentów wniosków o płatność
 • Korekta/y wniosku o płatność
 • Rozliczanie projektu partnerskiego, obowiązki Lidera i Partnerów

III Inne funkcje SL2014 – warsztat praktyczny

 • Korespondencja i kontakt z opiekunem projektu
 • Tworzenie i przesłanie harmonogramu płatności
 • Monitorowanie uczestników projektu
 • Zamówienia publiczne – analiza wytycznych i podstaw PZP
 • Zamówienia publiczne – wprowadzanie informacji o rozstrzygnięciu postepowania przetargowego i zawarciu umowy z wykonawcą
 • Obsługa modułu baza personelu
 • Monitorowanie postępu realizacji projektu
 • Zakładka Dokumenty
 • Ciekawostka: system Sl2014 z perspektywy opiekuna projektu

IV Najczęściej popełniane błędy przez Beneficjentów

 • Ćwiczenie umiejętności, testowanie wiedzy poznanej na szkoleniu
 • Rozwiązywanie problemów w pracy z narzędziem
 • Indywidualna praca trenera z zainteresowanymi uczestnikami/czkami
 • Sesja pytań i odpowiedzi

Dyskusja i konsultacje z trenerem

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe
 • przerwy kawowe,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00004/2018. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

TERMINY SZKOLEŃ STACJONARNYCH:

14.07.2020 r. od 9.00 do 14.00 LUBLIN HOTEL WIENIAWSKI***, UL. SĄDOWA 6

 

TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

08.07.2020 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

14.07.2020 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

24.07.2020 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

11.08.2020 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

MASZ PYTANIA?

Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress

Biuro:
ul. Sowińskiego 7/6
20-040 Lublin

NIP: 7133092275
KRS: 0000627901
REGON: 365052327

szkolenia@inkubatorprogress.pl

Zadzwoń do nas!

tel.:  661 884 278
fax: 81 381 28 18

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

         

FACEBOOK