Szkolenie: „Specjalista ds. funduszy unijnych 2021-2027 – pozyskiwanie środków z nowej perspektywy”

 Cena szkolenia stacjonarnego: 549,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

Cena szkolenia online: 499,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

Dobiega końca poprzedni okres, projekty realizowane są do końca 2023 roku. Przed nami rusza nowa perspektywa finansowa 2021-2027, która potrwa do 2029 r. Mamy już zaakceptowaną Umowę Partnerstwa – najważniejszy dokument określający, w co zostaną zainwestowane Fundusze Europejskie w przyszłej perspektywie finansowej UE oraz przede wszystkim zaakceptowane są już przez Komisję Europejską wszystkie, nowe programy krajowe oraz regionalne. Warto przygotować do nowego rozdania. Pierwsze konkursy już wystartowały, a kolejne w II kwartale 2023 r.

Wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie 1,074 bln euro, a dodatkowo fundusz odbudowy o wartości 750 mld euro będzie składał się z: 390 mld euro w formie grantów, a 360 mld euro w formie pożyczek. Środki unijne, które otrzyma Polska, mają dalej rozwijać nasz kraj w ramach polityki spójności (klasyczne fundusze unijne) oraz pomóc w odbudowie i umocnieniu gospodarki po pandemii, a także pozwolić na realizację unijnych celów w latach 2021-2027.

Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Umowę Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a została przyjęta przez Komisję Europejską.

Podczas szkolenia omawiamy także zaakceptowane nowe programy operacyjne krajowe i regionalne, dostępne SZOPY i wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Przedstawiamy także aktualne informacje dotyczące Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021 CST2021 i aplikacji: CST2021, SZT2021, Administracja, w tym eSZOP, WOD2021, SL2021, BK2021, e-Kontrole, SR2021, SKANER, Kontrole Krzyżowe, SM EFS.

Warto poznać nowe dokumenty i zasady aplikowania o te fundusze europejskie.

Na szkolenie zapraszamy osoby pragnące podnieść kwalifikacje zawodowe polegające na pozyskiwaniu funduszy unijnych. Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście nowej perspektywy. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

 

Cele szkolenia:

 • nabycie przez uczestników/czki wiedzy nt. możliwości pozyskania funduszy unijnych w okresie 2021-2027,
 • poznanie struktury funduszy unijnych, instytucji wdrażających i zasad obowiązujących w nowej perspektywie,
 • nabycie wiedzy nt. celów tematycznych Funduszy Europejskich określonych przez Komisję Europejską,
 • poznanie programów obowiązujących w Polsce na lata 2021-2027,
 • przekazanie wiedzy dot. nowych instrumentów terytorialnych i zmian w systemie finansowania, oceny wniosków i realizacji projektów,
 • przekazanie praktycznych wskazówek na przykładzie projektów szkoleniowych, inwestycyjnych,
 • nabycie umiejętności przygotowania wniosku, konstruowania budżetu projektu, harmonogramu oraz samodzielnej pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

Zapraszamy na szkolenie w formie online lub formie stacjonarnej z zachowaniem wytycznych dot. bezpieczeństwa.

Korzyści ze szkolenia online (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– szkolenie online jest tańsze niż odpowiednik stacjonarnego,
– widzisz i słyszysz trenera,
– widzisz
prezentację i trenera na żywo,
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),

– korzystamy z Zooma, możesz zadawać pytania na czacie lub przez mikrofon,
– konsultacje z trenerem po szkoleniu,
– otrzymujesz paczkę materiałów wysyłaną pocztą przed szkoleniem: dyplom, notes, długopis, teczka, skrypt szkoleniowy, a także materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu.

 

PROGRAM SZKOLENIA

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′

 

8.55 Próba połączenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

1. WPROWADZENIE W TEMATYKĘ FUNDUSZY UNIJNYCH
– podstawowe zagadnienia i definicje dotyczące środków unijnych,
– zasady i regulacje obowiązujące państwa członkowskie, w tym Polskę związane z wydatkowaniem środków,
– zasady równościowe, standardy dostępności, Karta Praw Podstawowych, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, a fundusze 2021-2027
– wyjaśnienia zależności pomiędzy europejskimi i krajowymi dokumentami strategicznymi,
– polityka spójności w nowym okresie 2021-2027,
– fundusze EFS+, EFRR, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
– nowe rozporządzenia unijne i nowa ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, nowe Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 

 

2.  FUNDUSZE UNIJNE A TZW. KRAJOWY PLAN ODBUDOWY KPO

3. NOWE SKONSOLIDOWANE CELE POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2021-2027 I ICH WPŁYW NA REGIONY
– Bardziej Inteligentna Europa
– Ekologiczna, niskoemisyjna Europa
– Bardziej połączona Europa
– Europa bardziej socjalna
– Europa bliższa obywatelom

4.  NOWE PROGRAMY KRAJOWE I REGIONALNE W LATACH 2021-2027

– Fundusze dla regionów w województwach
– Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
– Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
– Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
– Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
– Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
– Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
– Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich

 

5. UMOWA PARTNERSTWA NA LATA 2021-2027

– „koperty regionalne” dla województw,
– wyzwania i cele rozwoju naszego kraju i regionów,
– planowane programy operacyjne – omówienie planów,
– planowany podział środków finansowych w województwach,
– wybór celów polityki,
– koordynacja i komplementarność,
– układ poszczególnych programów,
– kiedy ruszą nabory?
– ile dla kogo?

 

6. NOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W LATACH 2021-2027

7.  ZMIANY W METODACH UPROSZCZONYCH ROZLICZANIA WYDATKÓW

8. SYSTEM INSTYTUCJONALNY I KONTROLE PROJEKTÓW

9. ZASADY WYBORU PROJEKTÓW

 

10. NOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE 

– generatory wniosków o dofinansowanie, w tym nowy generator WOD2021

– SL2014, a CST2021.

– nowe aplikacje informatyczne: CST2021, SZT2021, Administracja, w tym eSZOP, WOD2021, SL2021, BK2021, e-Kontrole, SR2021, SKANER, Kontrole Krzyżowe, SM EFS

 

11. DYSKUSJA, PYTANIA I ODPOWIEDZI KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis, teczka),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00042/2021.

Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

TERMINY:

ONLINE: PLATFORMA ZOOM

29.05.2023 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!) 1 grupa

30.05.2023 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!) 2 grupa

 

 

szkolenie organizujemy także 1do1, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 12 – letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

Szkolenie: „Specjalista ds. funduszy unijnych 2021-2027 – pozyskiwanie środków z nowej perspektywy”

 

 

Cena szkolenia stacjonarnego: 549,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

Cena szkolenia online: 499,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

Dobiega końca poprzedni okres, projekty realizowane są do końca 2023 roku. Przed nami rusza nowa perspektywa finansowa 2021-2027, która potrwa do 2029 r. Mamy już zaakceptowaną Umowę Partnerstwa – najważniejszy dokument określający, w co zostaną zainwestowane Fundusze Europejskie w przyszłej perspektywie finansowej UE oraz przede wszystkim zaakceptowane są już przez Komisję Europejską wszystkie, nowe programy krajowe oraz regionalne. Warto przygotować do nowego rozdania. Pierwsze konkursy już wystartowały, a kolejne w II kwartale 2023 r.

Wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie 1,074 bln euro, a dodatkowo fundusz odbudowy o wartości 750 mld euro będzie składał się z: 390 mld euro w formie grantów, a 360 mld euro w formie pożyczek. Środki unijne, które otrzyma Polska, mają dalej rozwijać nasz kraj w ramach polityki spójności (klasyczne fundusze unijne) oraz pomóc w odbudowie i umocnieniu gospodarki po pandemii, a także pozwolić na realizację unijnych celów w latach 2021-2027.

Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Umowę Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej, a została przyjęta przez Komisję Europejską.

Podczas szkolenia omawiamy także zaakceptowane nowe programy operacyjne krajowe i regionalne, dostępne SZOPY i wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027. Przedstawiamy także aktualne informacje dotyczące Centralnego Systemu Teleinformatycznego 2021 CST2021 i aplikacji: CST2021, SZT2021, Administracja, w tym eSZOP, WOD2021, SL2021, BK2021, e-Kontrole, SR2021, SKANER, Kontrole Krzyżowe, SM EFS.

Warto poznać nowe dokumenty i zasady aplikowania o te fundusze europejskie.

Na szkolenie zapraszamy osoby pragnące podnieść kwalifikacje zawodowe polegające na pozyskiwaniu funduszy unijnych. Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście nowej perspektywy. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

 

Cele szkolenia:

 • nabycie przez uczestników/czki wiedzy nt. możliwości pozyskania funduszy unijnych w okresie 2021-2027,
 • poznanie struktury funduszy unijnych, instytucji wdrażających i zasad obowiązujących w nowej perspektywie,
 • nabycie wiedzy nt. celów tematycznych Funduszy Europejskich określonych przez Komisję Europejską,
 • poznanie programów obowiązujących w Polsce na lata 2021-2027,
 • przekazanie wiedzy dot. nowych instrumentów terytorialnych i zmian w systemie finansowania, oceny wniosków i realizacji projektów,
 • przekazanie praktycznych wskazówek na przykładzie projektów szkoleniowych, inwestycyjnych,
 • nabycie umiejętności przygotowania wniosku, konstruowania budżetu projektu, harmonogramu oraz samodzielnej pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

Zapraszamy na szkolenie w formie online lub formie stacjonarnej z zachowaniem wytycznych dot. bezpieczeństwa.

Korzyści ze szkolenia online (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– szkolenie online jest tańsze niż odpowiednik stacjonarnego,
– widzisz i słyszysz trenera,
– widzisz
prezentację i trenera na żywo,
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),

– korzystamy z Zooma, możesz zadawać pytania na czacie lub przez mikrofon,
– konsultacje z trenerem po szkoleniu,
– otrzymujesz paczkę materiałów wysyłaną pocztą przed szkoleniem: dyplom, notes, długopis, teczka, skrypt szkoleniowy, a także materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu.

 

PROGRAM SZKOLENIA

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′

 

8.55 Próba połączenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

1. WPROWADZENIE W TEMATYKĘ FUNDUSZY UNIJNYCH
– podstawowe zagadnienia i definicje dotyczące środków unijnych,
– zasady i regulacje obowiązujące państwa członkowskie, w tym Polskę związane z wydatkowaniem środków,
– zasady równościowe, standardy dostępności, Karta Praw Podstawowych, Konwencja o Prawach Osób Niepełnosprawnych, a fundusze 2021-2027
– wyjaśnienia zależności pomiędzy europejskimi i krajowymi dokumentami strategicznymi,
– polityka spójności w nowym okresie 2021-2027,
– fundusze EFS+, EFRR, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji
– nowe rozporządzenia unijne i nowa ustawa o zasadach realizacji zadań finansowanych ze środków europejskich w perspektywie finansowej 2021-2027, nowe Wytyczne dotyczące kwalifikowalności wydatków na lata 2021-2027 

 

2.  FUNDUSZE UNIJNE A TZW. KRAJOWY PLAN ODBUDOWY KPO

3. NOWE SKONSOLIDOWANE CELE POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2021-2027 I ICH WPŁYW NA REGIONY
– Bardziej Inteligentna Europa
– Ekologiczna, niskoemisyjna Europa
– Bardziej połączona Europa
– Europa bardziej socjalna
– Europa bliższa obywatelom

4.  NOWE PROGRAMY KRAJOWE I REGIONALNE W LATACH 2021-2027

– Fundusze dla regionów w województwach
– Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko
– Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego
– Programy Europejskiej Współpracy Terytorialnej
– Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy
– Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej
– Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki
– Pomoc Techniczna dla Funduszy Europejskich

 

5. UMOWA PARTNERSTWA NA LATA 2021-2027

– „koperty regionalne” dla województw,
– wyzwania i cele rozwoju naszego kraju i regionów,
– planowane programy operacyjne – omówienie planów,
– planowany podział środków finansowych w województwach,
– wybór celów polityki,
– koordynacja i komplementarność,
– układ poszczególnych programów,
– kiedy ruszą nabory?
– ile dla kogo?

 

6. NOWE WYTYCZNE W ZAKRESIE KWALIFIKOWALNOŚCI WYDATKÓW W LATACH 2021-2027

7.  ZMIANY W METODACH UPROSZCZONYCH ROZLICZANIA WYDATKÓW

8. SYSTEM INSTYTUCJONALNY I KONTROLE PROJEKTÓW

9. ZASADY WYBORU PROJEKTÓW

 

10. NOWE SYSTEMY INFORMATYCZNE 

– generatory wniosków o dofinansowanie, w tym nowy generator WOD2021

– SL2014, a CST2021.

– nowe aplikacje informatyczne: CST2021, SZT2021, Administracja, w tym eSZOP, WOD2021, SL2021, BK2021, e-Kontrole, SR2021, SKANER, Kontrole Krzyżowe, SM EFS

 

11. DYSKUSJA, PYTANIA I ODPOWIEDZI KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis, teczka),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00042/2021.

Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

TERMINY:

ONLINE: PLATFORMA ZOOM

29.05.2023 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!) 1 grupa

30.05.2023 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!) 2 grupa

 

 

szkolenie organizujemy także 1do1, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 12 – letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

MASZ PYTANIA?

Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne

Biuro:
ul. Sowińskiego 7/6
20-040 Lublin

NIP: 7132914485
REGON: 363383563

szkolenia@inkubatorprogress.pl

Zadzwoń do nas!

tel.:  661 884 278 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

         

FACEBOOK