Szkolenie: Specjalista ds. funduszy unijnych 2021-2027

Cena szkolenia: 449,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

Rok 2021 jest szczególny, rozpoczyna on kolejną siedmioletnią perspektywę finansową. Dobiega końca poprzedni okres, projekty realizowane są do końca 2023 roku. Warto przygotować się już teraz do nowego rozdania.  Porozumienie budżetowe zakłada, że wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie 1,074 bln euro, a fundusz odbudowy o wartości 750 mld euro będzie składał się z: 390 mld euro w formie grantów, a 360 mld euro w formie pożyczek. Środki unijne, które otrzyma Polska, mają pomóc w odbudowie i umocnieniu gospodarki po pandemii koronawirusa, a także pozwolić na realizację unijnych celów w latach 2021-2027.

Obecnie trwają konsultacje założeń Umowy Partnerstwa – najważniejszego dokumentu określającego, w co zostaną zainwestowane Fundusze Europejskie w przyszłej perspektywie finansowej UE. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Umowę Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Warto poznać nowe dokumenty i zasady aplikowania o te fundusze europejskie.

Na szkolenie zapraszamy osoby pragnące podnieść kwalifikacje zawodowe polegające na pozyskiwaniu funduszy unijnych. Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście nowej perspektywy. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

 

Cele szkolenia:

 • nabycie przez uczestników/czki wiedzy nt. możliwości pozyskania funduszy unijnych w okresie 2021-2027,
 • poznanie struktury funduszy unijnych, instytucji wdrażających i zasad obowiązujących w nowej perspektywie,
 • nabycie wiedzy nt. celów tematycznych Funduszy Europejskich określonych przez Komisję Europejską,
 • poznanie założeń programów obowiązujących w Polsce na lata 2021-2027 wskazanych w programach,
 • przekazanie wiedzy dot. nowych instrumentów terytorialnych i zmian w systemie finansowania, oceny wniosków i realizacji projektów,
 • przekazanie praktycznych wskazówek na przykładzie projektów szkoleniowych, inwestycyjnych,
 • nabycie umiejętności przygotowania wniosku, konstruowania budżetu projektu, harmonogramu oraz samodzielnej pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

Zapraszamy na szkolenie w formie online lub formie stacjonarnej z zachowaniem wytycznych dot. bezpieczeństwa i procedur MR oraz GIS.

Korzyści ze szkolenia online (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– szkolenie online jest tańsze niż odpowiednik stacjonarnego, które są obecnie niemożliwe,
– widzisz i słyszysz trenera,
– widzisz
prezentację i trenera na żywo,
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),

– korzystamy z Zooma, możesz zadawać pytania na czacie lub przez mikrofon,
– konsultacje z trenerem po szkoleniu,
– otrzymujesz paczkę materiałów wysyłaną pocztą przed szkoleniem: dyplom, notes, długopis, teczka, skrypt szkoleniowy, a także materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu.

  

PROGRAM SZKOLENIA 

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′

 

8.55 Próba połączenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

 1. WPROWADZENIE W TEMATYKĘ FUNDUSZY UNIJNYCH
– podstawowe zagadnienia i definicje dotyczące środków unijnych,
– zasady i regulacje obowiązujące państwa członkowskie, w tym Polskę związane z wydatkowaniem środków,
– wyjaśnienia zależności pomiędzy europejskimi i krajowymi dokumentami strategicznymi,
– polityka spójności w nowym okresie 2021-2027,
– fundusze EFS+, EFRR, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

2. NOWE SKONSOLIDOWANE CELE POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2021-2027 I ICH WPŁYW NA REGIONY
– Bardziej Inteligentna Europa
– Ekologiczna, niskoemisyjna Europa
– Bardziej połączona Europa
– Europa bardziej socjalna
– Europa bliższa obywatelom

3. STRATEGIE ROZWOJU GMIN I INSTRUMENTY ROZWOJU TERYTORIALNEGO
– nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w praktyce – strategie rozwoju gmin i rozwoju ponadlokalnego,
– modelowe rozwiązania dotyczące trybu, zasad i harmonogramu pracy nad strategią gminną i ponadlokalną,
– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w ramach nowej perspektywy,
– Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS),
– gminne programy rewitalizacji

4. ZAŁOŻENIA DO UMOWY PARTNERSTWA NA LATA 2021-2027
– „koperty regionalne” dla województw,
– wyzwania i cele rozwoju naszego kraju i regionów,
– planowane programy operacyjne – omówienie planów,
– planowany podział środków finansowych w województwach,
– wybór celów polityki,
– koordynacja i komplementarność,
– układ poszczególnych programów,
– kiedy ruszą nabory?
– jakie instytucje będą wdrażały środki?
– ile dla kogo?

5. PROGRAMOWANIE NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2027
– cele i ogólne wsparcie,
– podejście strategiczne,
– programowanie,
– monitorowanie i ocena,
– wsparcie finansowe,
– zarządzanie i kontrola.
– ramy finansowe.
– przepisy wykonawcze i uprawnienia

6. PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ UNIJNYCH NA LATA 2021-2027

7. PERSPEKTYWA FINANSOWA UE 2014-2020 W POLSCE
– możliwości współfinansowania projektów w ramach programów operacyjnych o zasięgu ogólnopolskim oraz programów regionalnych
– zakres tematyczny konkursów planowanych na 2021 rok

8. PRACA W GENERATORZE WNIOSKÓW ORAZ W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM SL2014

Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis, teczka),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00042/2021.

Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

TERMINY SZKOLEŃ STACJONARNYCH:

w trakcie planowania

 

 

TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

18.03.2021 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

szkolenie organizujemy także 1do1, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

Szkolenie online: Specjalista ds. funduszy unijnych 2021-2027

 

 

Cena szkolenia: 449,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

Rok 2021 jest szczególny, rozpoczyna on kolejną siedmioletnią perspektywę finansową. Dobiega końca poprzedni okres, projekty realizowane są do końca 2023 roku. Warto przygotować się już teraz do nowego rozdania.  Porozumienie budżetowe zakłada, że wartość całego budżetu UE na lata 2021-2027 wyniesie 1,074 bln euro, a fundusz odbudowy o wartości 750 mld euro będzie składał się z: 390 mld euro w formie grantów, a 360 mld euro w formie pożyczek. Środki unijne, które otrzyma Polska, mają pomóc w odbudowie i umocnieniu gospodarki po pandemii koronawirusa, a także pozwolić na realizację unijnych celów w latach 2021-2027.

Obecnie trwają konsultacje założeń Umowy Partnerstwa – najważniejszego dokumentu określającego, w co zostaną zainwestowane Fundusze Europejskie w przyszłej perspektywie finansowej UE. Chodzi o 76 miliardów euro z unijnej polityki spójności i Funduszu na rzecz Sprawiedliwej Transformacji. Umowę Partnerstwa przygotowało Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 

Warto poznać nowe dokumenty i zasady aplikowania o te fundusze europejskie.

Na szkolenie zapraszamy osoby pragnące podnieść kwalifikacje zawodowe polegające na pozyskiwaniu funduszy unijnych. Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście nowej perspektywy. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

 

Cele szkolenia:

 • nabycie przez uczestników/czki wiedzy nt. możliwości pozyskania funduszy unijnych w okresie 2021-2027,
 • poznanie struktury funduszy unijnych, instytucji wdrażających i zasad obowiązujących w nowej perspektywie,
 • nabycie wiedzy nt. celów tematycznych Funduszy Europejskich określonych przez Komisję Europejską,
 • poznanie założeń programów obowiązujących w Polsce na lata 2021-2027 wskazanych w programach,
 • przekazanie wiedzy dot. nowych instrumentów terytorialnych i zmian w systemie finansowania, oceny wniosków i realizacji projektów,
 • przekazanie praktycznych wskazówek na przykładzie projektów szkoleniowych, inwestycyjnych,
 • nabycie umiejętności przygotowania wniosku, konstruowania budżetu projektu, harmonogramu oraz samodzielnej pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

Zapraszamy na szkolenie w formie online lub formie stacjonarnej z zachowaniem wytycznych dot. bezpieczeństwa i procedur MR oraz GIS.

Korzyści ze szkolenia online (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– szkolenie online jest tańsze niż odpowiednik stacjonarnego, które są obecnie niemożliwe,
– widzisz i słyszysz trenera,
– widzisz
prezentację i trenera na żywo,
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),

– korzystamy z Zooma, możesz zadawać pytania na czacie lub przez mikrofon,
– konsultacje z trenerem po szkoleniu,
– otrzymujesz paczkę materiałów wysyłaną pocztą przed szkoleniem: dyplom, notes, długopis, teczka, skrypt szkoleniowy, a także materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu.

  

PROGRAM SZKOLENIA 

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′

 

8.55 Próba połączenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

 1. WPROWADZENIE W TEMATYKĘ FUNDUSZY UNIJNYCH
– podstawowe zagadnienia i definicje dotyczące środków unijnych,
– zasady i regulacje obowiązujące państwa członkowskie, w tym Polskę związane z wydatkowaniem środków,
– wyjaśnienia zależności pomiędzy europejskimi i krajowymi dokumentami strategicznymi,
– polityka spójności w nowym okresie 2021-2027,
– fundusze EFS+, EFRR, Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji

2. NOWE SKONSOLIDOWANE CELE POLITYKI UNII EUROPEJSKIEJ NA LATA 2021-2027 I ICH WPŁYW NA REGIONY
– Bardziej Inteligentna Europa
– Ekologiczna, niskoemisyjna Europa
– Bardziej połączona Europa
– Europa bardziej socjalna
– Europa bliższa obywatelom

3. STRATEGIE ROZWOJU GMIN I INSTRUMENTY ROZWOJU TERYTORIALNEGO
– nowelizacja ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju w praktyce – strategie rozwoju gmin i rozwoju ponadlokalnego,
– modelowe rozwiązania dotyczące trybu, zasad i harmonogramu pracy nad strategią gminną i ponadlokalną,
– Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) w ramach nowej perspektywy,
– Rozwój Lokalny Kierowany przez Społeczność (RLKS),
– gminne programy rewitalizacji

4. ZAŁOŻENIA DO UMOWY PARTNERSTWA NA LATA 2021-2027
– „koperty regionalne” dla województw,
– wyzwania i cele rozwoju naszego kraju i regionów,
– planowane programy operacyjne – omówienie planów,
– planowany podział środków finansowych w województwach,
– wybór celów polityki,
– koordynacja i komplementarność,
– układ poszczególnych programów,
– kiedy ruszą nabory?
– jakie instytucje będą wdrażały środki?
– ile dla kogo?

5. PROGRAMOWANIE NOWEJ PERSPEKTYWY FINANSOWEJ NA LATA 2021-2027
– cele i ogólne wsparcie,
– podejście strategiczne,
– programowanie,
– monitorowanie i ocena,
– wsparcie finansowe,
– zarządzanie i kontrola.
– ramy finansowe.
– przepisy wykonawcze i uprawnienia

6. PROJEKTY ROZPORZĄDZEŃ UNIJNYCH NA LATA 2021-2027

7. PERSPEKTYWA FINANSOWA UE 2014-2020 W POLSCE
– możliwości współfinansowania projektów w ramach programów operacyjnych o zasięgu ogólnopolskim oraz programów regionalnych
– zakres tematyczny konkursów planowanych na 2021 rok

8. PRACA W GENERATORZE WNIOSKÓW ORAZ W SYSTEMIE TELEINFORMATYCZNYM SL2014

Dyskusja, odpowiedzi na pytania.

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis, teczka),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00042/2021.

Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

TERMINY SZKOLEŃ STACJONARNYCH:

w trakcie planowania

 

TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

18.03.2021 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

szkolenie organizujemy także 1do1, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

MASZ PYTANIA?

Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne

Biuro:
ul. Sowińskiego 7/6
20-040 Lublin

NIP: 7132914485
REGON: 363383563

szkolenia@inkubatorprogress.pl

Zadzwoń do nas!

tel.:  661 884 278
fax: 81 381 28 18

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

         

FACEBOOK