Szkolenie: Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – analiza nowych przepisów, kluczowe zmiany

Cena szkolenia: 449,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

Prezydent podpisał Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Nie jest to kolejna nowelizacja. Nowa ustawa jest obszerna, to aż trzykrotnie więcej przepisów niż dotychczasowe prawo.

Na szkoleniu przeanalizujemy szereg nowych instytucji np. zamówienia bagatelne, nowe definicje, konsultacje rynkowe, klauzule abuzywne, nowy tryb podstawowy, waloryzacja wynagrodzenia czy zmiany w odwołaniach.

Szkolenie kierujemy do osób odpowiedzialnych za przygotowanie, prowadzenie zamówień publicznych, kierowników zamawiającego, pracowników działów zamówień publicznych, osób sprawujących nadzór nad zamówieniami publicznymi, a także wykonawców planujących udział w postępowaniach, którzy także muszą być gotowi na wejście nowego prawa.

Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście nowej ustawy. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

Zapraszamy na szkolenie w formie online lub formie stacjonarnej z zachowaniem wytycznych dot. bezpieczeństwa i procedur MR oraz GIS.

Korzyści ze szkolenia online (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– szkolenie online jest tańsze niż odpowiednik stacjonarnego, które są obecnie niemożliwe,
– widzisz i słyszysz trenera,
– widzisz prezentację,
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
– korzystamy z najnowszych i najpopularniejszych rozwiązań webinarowych na rynku,
– nielimitowane konsultacje z trenerem po szkoleniu,
– otrzymujesz pełne materiały: dyplom, fakturę, notes, długopis, nową ustawę PZP w formie książkowej, które wysyłamy pocztą przed szkoleniem.

 

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.:

 • celów, założeń i systematyki nowej ustawy,

 • składania ofert w sposób elektroniczny, podpisów elektronicznych, platform i dylematów z tym związanych,
 • zakresu zmian przewidzianych w nowej ustawie w stosunku do obecnego stanu prawnego,

 • nowych progów kwotowych,

 • zamówień bagatelnych,

 • nowego trybu podstawowego,

 • jawnego otwarcia ofert,

 • polityki zakupowej, analizy potrzeb zamawiającego i wstępnych konsultacji rynkowych,

 • zmian w planach zamówień publicznych,

 • zmian w postępowaniach wg nowej ustawy z rozróżnieniem na zamówienia powyżej/poniżej progów unijnych,

 • wadium, OPZ, SWZ,

 • przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych,

 • zmian w umowach i środkach ochrony prawnej.

PROGRAM SZKOLENIA 

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′

8.55 Próba połączenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

1. WPROWADZENIE DO NOWEGO PZP

– cele i konkluzje na temat nowego prawa,
– założenia nowego projektu UZP E-zamówienia,
– zestawienie zmian w stosunku do obecnego stanu prawnego,
– nowe progi kwotowe (od 50 000 zł.),
– systematyka nowej ustawy,
– wyłączenie obowiązku stosowania nowej ustawy,
– nowe definicje ustawowe i zasady w tym tzw. efektywności.

 

2. ZAMÓWIENIA BAGATELNE

– pojęcie i nowe podejście,
– próg,
– nowe obowiązki i wymagania,
– procedura udzielania zamówienia bagatelnego,
– obowiązek publikacji ogłoszeń (zawartość, zasady).

 

3. POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA

 

4. KOMISJE PRZETARGOWE – KONFLIKT INTERESÓW, MOMENT SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ

 

5. PLANOWANIE POSTĘPOWAŃ

– szacowanie wartości zamówienia,
– nowe miejsce publikacji rocznego planu oraz jego aktualizacja.

 

6. ZMIANY W POSTĘPOWANIACH WG NOWEJ USTAWY Z ROZRÓŻNIENIEM NA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ/PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

– analiza potrzeb zamawiającego i wstępne konsultacje rynkowe,
– ogłoszenia,
– wadium,
– opis przedmiotu zamówienia,
– przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe,
– podstawy wykluczenia z postępowania,
– warunki udziału w postępowaniu,
– składanie, otwarcie, odrzucenie i ocena ofert,
– tryby udzielania zamówień o wartości równej lub pow. progów unijnych,
– wybór najkorzystniejszej oferty,
– zakończenie, unieważnienie postępowania.

 

7. TRYB PODSTAWOWY – NOWOŚĆ LIKWIDUJĄCA M.IN. PRZETARG NIEOGRANICZONY

– SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia,
– Opis potrzeb i wymagań,
– Szczególne instrumenty i procedury (Konkurs, Zamówienia na usługi społeczne)

 

8. UMOWY

– zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy,
– obowiązkowe postanowienia umowne,
– wykaz klauzul abuzywnych,
– nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia,
– podwykonawstwo,
– raport z realizacji zamówienia, ogłoszenie o wykonaniu umowy,
– zaliczki lub częściowe płatności.

 

9. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

– odwołanie do KIO,
– skarga do sądu zamówień publicznych,
– pozasądowe formy rozwiązywania sporów.

 

10. KONTROLA ZAMÓWIEŃ

11. KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 

Metody:

 • Wykład
 • Analiza przepisów nowej ustawy
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Wymiana doświadczeń

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • nową ustawę PZP w formie książkowej i elektronicznej,
 • przerwy kawowe,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00004/2018. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

TERMINY SZKOLEŃ STACJONARNYCH:

w trakcie planowania

 

 

TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

26.10.2020 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

12.11.2020 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

szkolenie organizujemy także 1do1, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką zamówień publicznych i funduszy europejskich od 2006 roku.

Posiada doświadczenie w realizacji projektów i zamówień publicznych po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.

Przeprowadza procedury konkurencyjne w podmiotach prywatnych oraz postępowania w ramach PZP w podmiocie publicznym.

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Rozliczył także jako Koordynator Projektu projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys.

Posiada także doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji pośredniczących wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu przygotowania, udzielania i prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.

Specjalizuje się w problematyce wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, warunków obniżania wartości korekt finansowych za zamówienia publiczne.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 10-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do wykonawców i zamawiających, biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych.

Referencje dostępne w zakładce referencje.

Szkolenie: Nowa Ustawa Prawo Zamówień Publicznych – analiza nowych przepisów, kluczowe zmiany

 

TERMINY SZKOLEŃ STACJONARNYCH:

w trakcie planowania

 

TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

26.10.2020 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

12.11.2020 r. od 9.00 do 14.00 (potwierdzony!)

szkolenie organizujemy także 1do1, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Cena szkolenia: 449,00 zł. netto=brutto  (Organizator jest ZW z VAT).

Prezydent podpisał Nowe Prawo Zamówień Publicznych. Nie jest to kolejna nowelizacja. Nowa ustawa jest obszerna, to aż trzykrotnie więcej przepisów niż dotychczasowe prawo.

Na szkoleniu przeanalizujemy szereg nowych instytucji np. zamówienia bagatelne, nowe definicje, konsultacje rynkowe, klauzule abuzywne, nowy tryb podstawowy, waloryzacja wynagrodzenia czy zmiany w odwołaniach.

Szkolenie kierujemy do osób odpowiedzialnych za przygotowanie, prowadzenie zamówień publicznych, kierowników zamawiającego, pracowników działów zamówień publicznych, osób sprawujących nadzór nad zamówieniami publicznymi, a także wykonawców planujących udział w postępowaniach, którzy także muszą być gotowi na wejście nowego prawa.

Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście nowej ustawy. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

Zapraszamy na szkolenie w formie online lub formie stacjonarnej z zachowaniem wytycznych dot. bezpieczeństwa i procedur MR oraz GIS.

Korzyści ze szkolenia online (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– szkolenie online jest tańsze niż odpowiednik stacjonarnego, które są obecnie niemożliwe,
– widzisz i słyszysz trenera,
– widzisz prezentację,
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),
– korzystamy z najnowszych i najpopularniejszych rozwiązań webinarowych na rynku,
– nielimitowane konsultacje z trenerem po szkoleniu,
– otrzymujesz pełne materiały: dyplom, fakturę, notes, długopis, nową ustawę PZP w formie książkowej, które wysyłamy pocztą przed szkoleniem.

 

 

 

Podczas szkolenia zostaną omówione zagadnienia dotyczące m.in.:

 • celów, założeń i systematyki nowej ustawy,

 • zakresu zmian przewidzianych w nowej ustawie w stosunku do obecnego stanu prawnego,

 • nowych progów kwotowych,

 • zamówień bagatelnych,

 • nowego trybu podstawowego,

 • jawnego otwarcia ofert,

 • polityki zakupowej, analizy potrzeb zamawiającego i wstępnych konsultacji rynkowych,

 • zmian w planach zamówień publicznych,

 • zmian w postępowaniach wg nowej ustawy z rozróżnieniem na zamówienia powyżej/poniżej progów unijnych,

 • wadium, OPZ, SWZ,

 • przedmiotowych i podmiotowych środków dowodowych,

 • zmian w umowach i środkach ochrony prawnej.

PROGRAM SZKOLENIA 

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′

 

 

REJESTRACJA

 

1. WPROWADZENIE DO NOWEGO PZP

– cele i konkluzje na temat nowego prawa,
– założenia nowego projektu UZP E-zamówienia,
– zestawienie zmian w stosunku do obecnego stanu prawnego,
– nowe progi kwotowe (od 50 000 zł.),
– systematyka nowej ustawy,
– wyłączenie obowiązku stosowania nowej ustawy,
– nowe definicje ustawowe i zasady w tym tzw. efektywności.

 

2. ZAMÓWIENIA BAGATELNE

– pojęcie i nowe podejście,
– próg,
– nowe obowiązki i wymagania,
– procedura udzielania zamówienia bagatelnego,
– obowiązek publikacji ogłoszeń (zawartość, zasady).

 

3. POLITYKA ZAKUPOWA PAŃSTWA

 

4. KOMISJE PRZETARGOWE – KONFLIKT INTERESÓW, MOMENT SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ

 

5. PLANOWANIE POSTĘPOWAŃ

– szacowanie wartości zamówienia,
– nowe miejsce publikacji rocznego planu oraz jego aktualizacja.

 

6. ZMIANY W POSTĘPOWANIACH WG NOWEJ USTAWY Z ROZRÓŻNIENIEM NA ZAMÓWIENIA O WARTOŚCI POWYŻEJ/PONIŻEJ PROGÓW UNIJNYCH

– analiza potrzeb zamawiającego i wstępne konsultacje rynkowe,
– ogłoszenia,
– wadium,
– opis przedmiotu zamówienia,
– przedmiotowe i podmiotowe środki dowodowe,
– podstawy wykluczenia z postępowania,
– warunki udziału w postępowaniu,
– składanie, otwarcie, odrzucenie i ocena ofert,
– tryby udzielania zamówień o wartości równej lub pow. progów unijnych,
– wybór najkorzystniejszej oferty,
– zakończenie, unieważnienie postępowania.

 

7. TRYB PODSTAWOWY – NOWOŚĆ LIKWIDUJĄCA M.IN. PRZETARG NIEOGRANICZONY

– SWZ – Specyfikacja Warunków Zamówienia,
– Opis potrzeb i wymagań,
– Szczególne instrumenty i procedury (Konkurs, Zamówienia na usługi społeczne)

 

8. UMOWY

– zasada współdziałania zamawiającego i wykonawcy,
– obowiązkowe postanowienia umowne,
– wykaz klauzul abuzywnych,
– nowe zasady waloryzacji wynagrodzenia,
– podwykonawstwo,
– raport z realizacji zamówienia, ogłoszenie o wykonaniu umowy,
– zaliczki lub częściowe płatności.

 

9. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ

– odwołanie do KIO,
– skarga do sądu zamówień publicznych,
– pozasądowe formy rozwiązywania sporów.

 

10. KONTROLA ZAMÓWIEŃ

11. KONSULTACJE INDYWIDUALNE

 

Metody:

 • Wykład
 • Analiza przepisów nowej ustawy
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Wymiana doświadczeń

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • nową ustawę PZP w formie książkowej,
 • przerwy kawowe,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00004/2018. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

 

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką zamówień publicznych i funduszy europejskich od 2006 roku.

Posiada doświadczenie w realizacji projektów i zamówień publicznych po stronie Zamawiającego i Wykonawcy.

Przeprowadza procedury konkurencyjne w podmiotach prywatnych oraz postępowania w ramach PZP w podmiocie publicznym.

Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Rozliczył także jako Koordynator Projektu projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys.

Posiada także doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji pośredniczących wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu przygotowania, udzielania i prowadzenia postępowań o zamówienia publiczne.

Specjalizuje się w problematyce wydatków poniesionych nieprawidłowo związanych z udzielaniem zamówień, warunków obniżania wartości korekt finansowych za zamówienia publiczne.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 10-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do wykonawców i zamawiających, biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych.

Referencje dostępne w zakładce referencje.

MASZ PYTANIA?

Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress

Biuro:
ul. Sowińskiego 7/6
20-040 Lublin

NIP: 7133092275
KRS: 0000627901
REGON: 365052327

szkolenia@inkubatorprogress.pl

Zadzwoń do nas!

tel.:  661 884 278
fax: 81 381 28 18

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

         

FACEBOOK