Warunki uczestnictwa

Jak się zgłosić?

Warunkiem uczestnictwa w szkoleniu jest przesłanie wypełnionego formularza za pomocą e-maila lub faxem +48 81 820 04 54  oraz wykonanie przelewu w ciągu 3 dni na konto BPH 64 1060 0076 0000 3380 0007 7996 Inkubator Progress, ul. Sowińskiego 7/6, 20-040 Lublin.

Cena szkolenia zawiera:

  • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
  • drukowane materiały szkoleniowe (w tym m.in. sporządzony podczas warsztatów wniosek o dofinansowanie, niezbędne akty prawne oraz dokumentacja konkursowa),
  • nielimitowany dostęp do zamkniętej i płatnej BAZY WIEDZY – aktualnych informacji zw. z tematyką szkolenia
  • zestaw gadżetów (notatnik, długopis)
  • imienny DYPLOM ukończenia szkolenia,
  • przerwę kawową,
  • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Miejsce przeprowadzenia szkoleń (adres sali, w której odbędą się szkolenia) jest podane na stronie internetowej Organizatora.

Osobom zainteresowanym noclegami prześlemy bazę hosteli i hoteli znajdujących się w obrębie miejsca szkolenia.

Cena nie zawiera zakwaterowania i wyżywienia podczas szkolenia, chyba że w opisie konkretnego szkolenia podano inaczej.

Nie wpłacenie nie jest równoznaczne z rezygnacją ze szkolenia.

Po otrzymaniu wpłaty wystawiamy faktury VAT.

Rezygnacja z uczestnictwa przyjmowana jest e-mailem lub faksem nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem szkolenia. Rezygnacja po upływie ww. terminu skutkuje obowiązkiem pokrycia pełnej opłaty za szkolenie. Zamiast zgłoszonej osoby uczestniczyć może inny pracownik firmy. Nie odwołanie zgłoszenia, nie wzięcie udziału w szkoleniu powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian merytorycznych i organizacyjnych dotyczących szkolenia.

W przypadku, gdyby szkolenie nie odbyło się z przyczyn Organizatora i niezależnych od Organizatora – kwota wpłacona na konto Organizatora zostanie bezzwłocznie zwrócona.

 

Zachęcamy do wypełnienia formularza zgłoszeniowego!
W przypadku pytań prosimy o kontakt: 661 884 278.

 

Program szkolenia Formularz zgłoszeniowy Opinie/Referencje Rabaty

 

Z naszych usług skorzystali: