Szkolenie: Specjalista ds. funduszy unijnych 2014-2020

 

 

Cena szkolenia trwającego 8h: 449 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT)

Ogłaszane są już konkursy w ramach programów operacyjnych, które obowiązują w Polsce w latach 2014-2020. Warto poznać zasady aplikowania o te fundusze europejskie.

W ramach programów operacyjnych do dyspozycji mamy ponad 82,5 mld euro, które zostaną przeznaczone na różnego rodzaju przedsięwzięcia, przede wszystkim zwiększające innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, poprawę przedsiębiorczości i rozwój firm. W latach 2014-2020 realizowanych jest 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych.

Na szkolenie zapraszamy osoby pragnące podnieść kwalifikacje zawodowe polegające na pozyskiwaniu funduszy unijnych. Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście nowej perspektywy. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

Cele szkolenia:

 • nabycie przez uczestników/czki wiedzy nt. możliwości pozyskania funduszy unijnych w okresie 2014-2020,
 • poznanie struktury funduszy unijnych, instytucji wdrażających i zasad obowiązujących w nowej perspektywie,
 • nabycie wiedzy nt. celów tematycznych Funduszy Europejskich określonych przez Komisję Europejską,
 • poznanie założeń programów obowiązujących w Polsce na lata 2014-2020 wskazanych w programach,
 • przekazanie wiedzy dot. nowych instrumentów terytorialnych i zmian w systemie finansowania, oceny wniosków i realizacji projektów,
 • przekazanie praktycznych wskazówek na przykładzie projektów szkoleniowych, inwestycyjnych,
 • nabycie umiejętności przygotowania wniosku, konstruowania budżetu projektu, harmonogramu oraz samodzielnej pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

Korzyści dla uczestników/czek:

 • będziesz umiał/a szukać informacji o konkursach w nowej perspektywie finansowej,
 • będziesz umiał/a poruszać się po dokumentach programowych i dzięki nim identyfikować z jakiego programu operacyjnego możesz sfinansować swój pomysł, przedsięwzięcie
 • będziesz umiał/a pracować w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych
 • nabędziesz umiejętność rozpoznania potencjału firmy/instytucji w wyścigu o środki unijne

Metody:

 • Wykład
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Warsztat – praca z generatorami wniosków!
 • Wymiana doświadczeń

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe (w tym m.in. sporządzony podczas warsztatów wniosek o dofinansowanie, niezbędne akty prawne oraz dokumentacja konkursowa),
 • nielimitowany dostęp do zamkniętej i płatnej BAZY WIEDZY – aktualnych informacji zw. z tematyką szkolenia wspierających dalsze samodzielne uczenie
 • przerwę kawową,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00004/2018. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

 

MIASTO

w trakcie ustalania

Miejsce

w trakcie ustalania
N

szkolenie organizujemy 1do1, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku. Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie. Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE. Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014. Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego. Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

Szkolenie: Specjalista ds. funduszy unijnych 2014-2020

 

 

 

 

Cena szkolenia trwającego 8h: 449 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT)

Ogłaszane są już konkursy w ramach programów operacyjnych, które obowiązują w Polsce w latach 2014-2020. Warto poznać zasady aplikowania o te fundusze europejskie.

W ramach programów operacyjnych do dyspozycji mamy ponad 82,5 mld euro, które zostaną przeznaczone na różnego rodzaju przedsięwzięcia, przede wszystkim zwiększające innowacyjność i konkurencyjność gospodarki, poprawę przedsiębiorczości i rozwój firm. W latach 2014-2020 realizowanych jest 6 krajowych programów operacyjnych, w tym jeden ponadregionalny dla województw Polski Wschodniej, a także 16 programów regionalnych.

Na szkolenie zapraszamy osoby pragnące podnieść kwalifikacje zawodowe polegające na pozyskiwaniu funduszy unijnych. Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście nowej perspektywy. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

Cele szkolenia:

 • nabycie przez uczestników/czki wiedzy nt. możliwości pozyskania funduszy unijnych w okresie 2014-2020,
 • poznanie struktury funduszy unijnych, instytucji wdrażających i zasad obowiązujących w nowej perspektywie,
 • nabycie wiedzy nt. celów tematycznych Funduszy Europejskich określonych przez Komisję Europejską,
 • poznanie założeń programów obowiązujących w Polsce na lata 2014-2020 wskazanych w programach,
 • przekazanie wiedzy dot. nowych instrumentów terytorialnych i zmian w systemie finansowania, oceny wniosków i realizacji projektów,
 • przekazanie praktycznych wskazówek na przykładzie projektów szkoleniowych, inwestycyjnych,
 • nabycie umiejętności przygotowania wniosku, konstruowania budżetu projektu, harmonogramu oraz samodzielnej pracy w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych

Korzyści dla uczestników/czek:

 • będziesz umiał/a szukać informacji o konkursach w nowej perspektywie finansowej,
 • będziesz umiał/a poruszać się po dokumentach programowych i dzięki nim identyfikować z jakiego programu operacyjnego możesz sfinansować swój pomysł, przedsięwzięcie
 • będziesz umiał/a pracować w Generatorze Wniosków Aplikacyjnych
 • nabędziesz umiejętność rozpoznania potencjału firmy/instytucji w wyścigu o środki unijne

Metody:

 • Wykład
 • Dyskusja
 • Ćwiczenia
 • Warsztat – praca z generatorami wniosków!
 • Wymiana doświadczeń

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe (w tym m.in. sporządzony podczas warsztatów wniosek o dofinansowanie, niezbędne akty prawne oraz dokumentacja konkursowa),
 • nielimitowany dostęp do zamkniętej i płatnej BAZY WIEDZY – aktualnych informacji zw. z tematyką szkolenia wspierających dalsze samodzielne uczenie
 • przerwę kawową,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00004/2018. Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

 

MIASTO

w trakcie ustalania

Miejsce

w trakcie ustalania
N

szkolenie organizujemy także 1do1, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku. Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie. Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE. Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014. Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego. Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

MASZ PYTANIA?

Inkubator Przedsiębiorczości Inkubator Progress Biuro: ul. Sowińskiego 7/6 20-040 Lublin NIP: 7133092275 KRS: 0000627901 REGON: 365052327 szkolenia@inkubatorprogress.pl Zadzwoń do nas! tel.:  661 884 278 fax: 81 381 28 18

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

         

FACEBOOK