Szkolenie warsztatowe: Elektroniczne zamówienia publiczne

Cena szkolenia: 499,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

Zapraszamy na szkolenie warsztatowe, które przygotuje Cię do pełnej elektronizacji zamówień publicznych.

Od 1.01.2021 nie ma już ofert w formie papierowej, a nowy tryb podstawowy zastąpił dobrze znane przetargi krajowe. Na szkoleniu przedstawimy obowiązki każdego Wykonawcy oraz Zamawiającego. Omówimy podstawy prawne dot. komunikacji elektronicznej oraz w formie warsztatowej pokażemy narzędzia i zagadnienia związane z Miniportalem, Nową Platformą E-Zamówienia UZP, nowym Biuletynem Zamówień Publicznych, platformami komercyjnymi, podpisem elektronicznym, narzędziami do usług zaufania i identyfikacji elektronicznej. Po szkoleniu ogłosisz elektroniczne postępowanie, a jeżeli jesteś Wykonawcą będziesz umiał złożyć ważną ofertę elektronicznie, która nie będzie odrzucona.

Szkolenie kierujemy do osób odpowiedzialnych za przygotowanie, prowadzenie zamówień publicznych, kierowników zamawiającego, pracowników działów zamówień publicznych, osób sprawujących nadzór nad zamówieniami publicznymi, a także wykonawców i ich pracowników planujących udział w postępowaniach, którzy także muszą być gotowi na wejście nowych zasad.

Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście elektronizacji. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową. Zachęcamy do wspólnej pracy z trenerem przy użyciu Państwa komputerów.

Zapraszamy na szkolenie w formie online lub formie stacjonarnej z zachowaniem wytycznych dot. bezpieczeństwa i procedur MR oraz GIS.

Korzyści ze szkolenia online (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– szkolenie online jest tańsze niż odpowiednik stacjonarnego, które są obecnie niemożliwe,
– widzisz i słyszysz trenera na żywo,
– widzisz
prezentację i czat na żywo,
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),

– korzystamy z Zooma, możesz zadawać pytania na czacie lub przez mikrofon,
– konsultacje z trenerem po szkoleniu,
– otrzymujesz paczkę materiałów wysyłaną pocztą przed szkoleniem: dyplom, notes, długopis, teczka, skrypt szkoleniowy, a także materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu.

 

PROGRAM SZKOLENIA 

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′

 

8.55 Próba połączenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

MODUŁ 1 WPROWADZENIE

 • definicje i podstawy prawne zw. z elektronizacją w świetle nowej ustawy PZP,
 • podobieństwa, różnice, analiza porównawcza starej ustawy PZP i nowej ustawy PZP w zw. z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania elektronicznego,
 • dopuszczalne kanały komunikacji elektronicznej,
 • nowy tryb podstawowy prowadzony elektronicznie,
 • odrzucenie oferty z powodu niespełnienia wymagań zamawiającego związanych z użyciem środków komunikacji elektronicznej,
 • dokument elektroniczny a elektroniczna kopia, poświadczanie elektronicznej kopii za zgodność z oryginałem, „akceptowanie wzoru umowy”
 • obowiązki Zamawiającego i prawa Wykonawców w zakresie dostępności cyfrowej dokumentów zamówienia

 

MODUŁ 2 MINIPORTAL, e-ZAMÓWIENIA, PLATFORMY

 • miniPortal (wady, zalety), założenia nowego MiniPortalu BIS,
 • publikacja formularza postępowania w miniPortalu, wszczęcie postępowania a miniPortal,
 • formularze do komunikacji w miniPortalu,
 • klucze w miniPortalu,
 • nowa Platforma e-Zamówienia UZP,
 • komercyjne platformy zakupowe – analiza porównawcza (nie sprzedajemy platform),
 • szyfrowanie, złożenie i odszyfrowanie oferty, aplikacja do szyfrowania,
 • składanie elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia w miniPortalu oraz na platformach,
 • ewentualna zmiana albo wycofanie oferty w miniPortalu oraz na platformach,
 • otwarcie ofert w miniPortalu oraz na platformach,

 

MODUŁ 3 PODPISY KWALIFIKOWANE/ZAUFANE/OSOBISTE

 • niezbędne minimum sprzętowe i programowe,
 • podpis kwalifikowany, podpis zaufany ePUAP, podpis osobisty (jak je użyć?),
 • podpisy zewnętrzne i wewnętrzne: pades, xades zewn. i wewn.,
 • weryfikacja podpisu elektronicznego, instrumenty do walidacji, procedura weryfikacji podpisu, raport, odczytywanie dokumentów, błędy,
 • ingerencje w podpisane dokumenty,
 • wielokrotne podpisywanie, kontrasygnaty,
 • znacznik czasu w podpisie,
 • oprogramowanie KIR, PWPW, CENCERT, EUROCERT, ASSECO,
 • badanie i ocena e-ofert

 

MODUŁ 4 DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA/ZAŁĄCZNIKI DO OFERT

 • wzorcowe dokumenty (zapisy SWZ/OPiW),
 • dokumenty „urzędowe” dostępne w postaci elektronicznej,
 • pełnomocnictwa, gwarancje bankowe,
 • e-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.),
 • Platforma Elektronicznego Fakturowania,
 • elektroniczny JEDZ, serwis ESPD,
 • przechowywanie danych,
 • udostępnianie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania po
  elektronizacji

Dyskusja i konsultacje z trenerem

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis, teczka),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00042/2021.

Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

w trakcie planowania, II połowa II 2022 r.

szkolenie organizujemy także 1do1, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

Szkolenie warsztatowe: Elektroniczne zamówienia publiczne 2021

 

Cena szkolenia: 499,00 zł. netto=brutto (Organizator jest ZW z VAT).

Zapraszamy na szkolenie warsztatowe, które przygotuje Cię do pełnej elektronizacji zamówień publicznych.

Od 1.01.2021 nie ma już ofert w formie papierowej, a nowy tryb podstawowy zastąpił dobrze znane przetargi krajowe. Na szkoleniu przedstawimy obowiązki każdego Wykonawcy oraz Zamawiającego. Omówimy podstawy prawne dot. komunikacji elektronicznej oraz w formie warsztatowej pokażemy narzędzia i zagadnienia związane z Miniportalem, Nową Platformą E-Zamówienia UZP, nowym Biuletynem Zamówień Publicznych, platformami komercyjnymi, podpisem elektronicznym, narzędziami do usług zaufania i identyfikacji elektronicznej. Po szkoleniu ogłosisz elektroniczne postępowanie, a jeżeli jesteś Wykonawcą będziesz umiał złożyć ważną ofertę elektronicznie, która nie będzie odrzucona.

Szkolenie kierujemy do osób odpowiedzialnych za przygotowanie, prowadzenie zamówień publicznych, kierowników zamawiającego, pracowników działów zamówień publicznych, osób sprawujących nadzór nad zamówieniami publicznymi, a także wykonawców i ich pracowników planujących udział w postępowaniach, którzy także muszą być gotowi na wejście nowych zasad.

Zapraszamy osoby początkujące, jak i chcące zaktualizować posiadaną wiedzę w kontekście elektronizacji. Wymagania dotyczące udziału w szkoleniu: brak.

Szkolenie prowadzone metodą warsztatową. Zachęcamy do wspólnej pracy z trenerem przy użyciu Państwa komputerów.

Zapraszamy na szkolenie w formie online lub formie stacjonarnej z zachowaniem wytycznych dot. bezpieczeństwa i procedur MR oraz GIS.

Korzyści ze szkolenia online (telekonferencji na żywo):

– bez wychodzenia z domu/biura bierzesz udział w pełnowartościowym szkoleniu,
– dopasowaliśmy program szkolenia stacjonarnego do wersji zdalnej zachowując najwyższą jakość,
– szkolenie online jest tańsze niż odpowiednik stacjonarnego, które są obecnie niemożliwe,
– widzisz i słyszysz trenera na żywo,
– widzisz
prezentację i czat na żywo,
– możesz zadawać pytania i wyjaśniać swoje wątpliwości,
– dostęp poprzez link wysłany na Państwa e-mail (wystarczy laptop lub komputer z głośnikami),

– korzystamy z Zooma, możesz zadawać pytania na czacie lub przez mikrofon,
– konsultacje z trenerem po szkoleniu,
– otrzymujesz paczkę materiałów wysyłaną pocztą przed szkoleniem: dyplom, notes, długopis, teczka, skrypt szkoleniowy, a także materiały w wersji elektronicznej po szkoleniu.

 

PROGRAM SZKOLENIA 

od 9.00 do 14.00 w tym dwie przerwy 15′

 

8.55 Próba połączenia

9.00 Rozpoczęcie szkolenia

 

MODUŁ 1 WPROWADZENIE

 • definicje i podstawy prawne zw. z elektronizacją w świetle nowej ustawy PZP,
 • podobieństwa, różnice, analiza porównawcza starej ustawy PZP i nowej ustawy PZP w zw. z przygotowaniem i prowadzeniem postępowania elektronicznego,
 • dopuszczalne kanały komunikacji elektronicznej,
 • nowy tryb podstawowy prowadzony elektronicznie,
 • odrzucenie oferty z powodu niespełnienia wymagań zamawiającego związanych z użyciem środków komunikacji elektronicznej,
 • dokument elektroniczny a elektroniczna kopia, poświadczanie elektronicznej kopii za zgodność z oryginałem, „akceptowanie wzoru umowy”
 • obowiązki Zamawiającego i prawa Wykonawców w zakresie dostępności cyfrowej dokumentów zamówienia

 

MODUŁ 2 MINIPORTAL, e-ZAMÓWIENIA, PLATFORMY

 • miniPortal (wady, zalety),
 • publikacja formularza postępowania w miniPortalu, wszczęcie postępowania a miniPortal,
 • formularze do komunikacji w miniPortalu,
 • klucze w miniPortalu,
 • nowa Platforma e-Zamówienia UZP,
 • komercyjne platformy zakupowe – analiza porównawcza (nie sprzedajemy platform),
 • szyfrowanie, złożenie i odszyfrowanie oferty, aplikacja do szyfrowania,
 • składanie elektronicznych dokumentów w postępowaniu o udzielenia zamówienia w miniPortalu oraz na platformach,
 • ewentualna zmiana albo wycofanie oferty w miniPortalu oraz na platformach,
 • otwarcie ofert w miniPortalu oraz na platformach,

 

MODUŁ 3 PODPISY KWALIFIKOWANE/ZAUFANE/OSOBISTE

 • niezbędne minimum sprzętowe i programowe,
 • podpis kwalifikowany, podpis zaufany ePUAP, podpis osobisty (jak je użyć?),
 • podpisy zewnętrzne i wewnętrzne: pades, xades zewn. i wewn.,
 • weryfikacja podpisu elektronicznego, instrumenty do walidacji, procedura weryfikacji podpisu, raport, odczytywanie dokumentów, błędy,
 • ingerencje w podpisane dokumenty,
 • wielokrotne podpisywanie, kontrasygnaty,
 • znacznik czasu w podpisie,
 • oprogramowanie KIR, PWPW, CENCERT, EUROCERT, ASSECO,
 • badanie i ocena e-ofert

 

MODUŁ 4 DOKUMENTACJA ELEKTRONICZNA/ZAŁĄCZNIKI DO OFERT

 • wzorcowe dokumenty (zapisy SWZ/OPiW),
 • dokumenty „urzędowe” dostępne w postaci elektronicznej,
 • pełnomocnictwa, gwarancje bankowe,
 • e-dokumenty urzędowe (e-KRK, e-ZUS, e-US itp.),
 • Platforma Elektronicznego Fakturowania,
 • elektroniczny JEDZ, serwis ESPD,
 • przechowywanie danych,
 • udostępnianie protokołu postępowania oraz dokumentacji postępowania po
  elektronizacji

Dyskusja i konsultacje z trenerem

 

Cena szkolenia zawiera:

 • profesjonalnie przeprowadzone szkolenie,
 • zestaw gadżetów (notatnik, długopis, teczka),
 • imienny dyplom ukończenia szkolenia,
 • drukowane materiały szkoleniowe,
 • przerwy kawowe,
 • możliwość kontaktu z prowadzącym również po zakończeniu szkolenia.

Posiadamy akredytację WUP w Lublinie, wpis w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych o nr 2.06/00042/2021.

Współpracujemy z Urzędami Pracy w ramach Krajowego Funduszu Szkoleniowego.

 

 

 

TERMINY SZKOLEŃ ONLINE:

w trakcie planowania, II połowa II 2022 r.

szkolenie organizujemy także 1do1, zaproponuj nam termin wygodny dla Ciebie tel. 661884278, miroslaw@inkubatorprogress.pl

Mirosław Ciołek

Trener

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji UMCS w Lublinie. Zawodowo związany z tematyką funduszy europejskich od 2006 roku.

Rozliczył jako Koordynator Projektu w O.K. Centrum Języków Obcych projekty: PO KL 8.1.1 „Certyfikat Sukcesu” oraz PO KL 8.1.1 „Kwalifikacje na Sprzedaż” (IP był Urząd Marszałkowski w Łodzi) o łącznej wartości ok. 1 mln 250 tys. Na Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej realizował jeden z największych projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego o wartości 22 mln. zł. – „UMCS dla rynku pracy i gospodarki opartej na wiedzy” (IP było Narodowe Centrum Badań i Rozwoju). Posiada doświadczenie jako pracownik Oddziału Oceny Projektów w jednej z instytucji wdrażających środki europejskie.

Posiada wiedzę teoretyczną (ukończone liczne kursy i szkolenia) oraz praktyczną z zakresu uwarunkowań realizacji projektu (monitoring, sprawozdawczość, kontrola, ewaluacja, promocja, rozliczanie), a także opracowywania wniosków o dofinansowanie projektów z funduszy UE.

Specjalizuje się w problematyce kwalifikowalności wydatków, rozliczeń, kontroli, zamówień publicznych i systemie SL2014.

Aktualnie Prezes Zarządu Fundacji IPIP. Przygotowuje rozprawę doktorską dotyczącą wpływu realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych na rozwój społeczno-gospodarczy województwa lubelskiego.

Trener i doradca z 9-letnim stażem – prowadził szkolenia skierowane do biznesu, sieci Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich, instytucji zarządzających, administracji publicznej, przedsiębiorców i osób indywidualnych, potencjalnych projektodawców korzystających ze współfinansowania.

MASZ PYTANIA?

Mirosław Ciołek Szkolenia Specjalistyczne

Biuro:
ul. Sowińskiego 7/6
20-040 Lublin

NIP: 7132914485
REGON: 363383563

szkolenia@inkubatorprogress.pl

Zadzwoń do nas!

tel.:  661 884 278
fax: 81 381 28 18

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

         

FACEBOOK